• Rådhuset var en kjempetabbe. Hvor mange flere tabber har vi råd til? sa Anne-Grete Strøm-Erichsen før komité for miljø- og byutvikling vedtok at Ørnen blir reist i Bergen sentrum.

Med åtte mot syv stemmer besluttet komité for miljø— og byutvikling i dag at bygging av høyhuset Ørnen kan begynne. Bygget er et 12 etasjes kontor- og boligblokk i Vestre Strømkaien.

Det måtte en halvtimes lang debatt til før komitémedlemmene aksepterte klagen fra utbyggerne, etter at byggesaksavdelingen hadde avslått forsalget.

Dermed kan bergenserne snart se et nytt høyhus i sentrum.

Da det så ut som at det ville gå mot et knapt flertall fra den borgerlige siden, tok komitéleder Anne-Grete Strøm-Erichsen ordet og kritiserte byrådet som har gått inn for byggingen uten å ha forlangt en reguleringsplan.

— Rådhuset var en kjempetabbe. Hvor mange flere tabber har vi råd til? Vi kan ikke la et åtte-til-syv-vedtak forandre hele Bergen, sa hun.

— Jeg trodde vi hadde mer følelser for byen, fortsatte hun, før hun skuffet slo hammeren i bordet og saken ble vedtatt.

Flertallet la vekt på nærheten til andre høyhus, og at beliggenheten vil være et trekkplaster for studenter, familier og pensjonister i skjønn forening midt i sentrum.

FÅR BYGGE: Komite for miljø- og byutvikling sa i dag ja til denne boligblokken på 12 etasjer ved Vestre Strømkai. <br/> ILLUSTRASJON: VEIDEKKE EIENDOM/ØRNEN FABRIKKER