— Ikke i min villeste fantasi hadde jeg forestilt meg at det ville gå så lang tid før Stortinget kan sluttbehandle Bergensprogrammet. Saken har vært gjennom Stortinget flere ganger, og burde være mer enn godt nok belyst. Nå blir alt forsinket, og vi kommer stadig mer i bakleksa med bompengeinntektene, sier Mæland til Bergens Tidende.

Det var torsdag samferdselskomiteen bestemte seg for å utsette Bergensprogrammet og Hardangerbrua til senvinteren, nærmere bestemt 28. februar. Komiteen er splitter ny. Bare en eneste av medlemmene var med i den forrige samferdselskomiteen, nemlig Jan Sahl fra KrF.

Velkommen, men ...

Før komiteen tar de to store samferdselssakene fra Hordaland opp til behandling, vil de besøke både Bergen og Hardanger. Besøket vil finne sted i uke 4 i 2006, altså i slutten av januar.

— Komiteen er selvsagt hjertelig velkommen til Bergen. Og jeg har respekt for at en ny samferdselskomité ønsker å sette seg grundig inn i sakene, men utsettelsen kommer likevel som en stor skuffelse for oss, og vil medføre store forsinkelser, sier Monica Mæland.

Komitémedlem Arne Sortevik fra Frp uttrykker imidlertid stor glede over at samferdselskomiteen har valgt Bergen og Hordaland som mål for sin første større utflukt.

Utsettelse koster penger

Også Einar Lutro, styreleder i Hardangerbrua AS, har forståelse for at den nye samferdselskomiteen vil sette seg skikkelig inn i forholdene omkring byggingen av Hardangerbrua.

— Men jeg er slett ikke glad for denne utsettelsen. Vi hadde en gunstig renteopsjon med frist 22. desember. Nå må vi kjøpe oss en forlengelse for denne opsjonen. Det kan koste oss et par millioner. I tillegg merker vi nå at renten kryper oppover, sakte, men sikkert. Hadde vi fått brovedtaket nå, kunne vi spart 55 millioner kroner. Hadde vi fått det for en måned siden, hadde besparelsen vært på 100 millioner kroner. Så denne utsettelsen stiller oss overfor nye utfordringer, sier Einar Lutro.

SV og Sp krangler

Saksordfører for Hardangerbrua, Øyvind Halleraker (H), er også skuffet over utsettelsen. Halleraker sier til BT at han hadde skissert en fremdriftsplan for broen som tok sikte på stortingsbehandling før jul.

  • Jeg har registrert at det er skapt rot på sosialistisk side om byggingen av Hardangerbrua. Det virker ikke tillitvekkende, sier Halleraker. Han viser til oppslag i Aftenposten torsdag 3. november, der det rapporteres om nærmest åpen krangel mellom Sosialistisk Venstreparti og Senterparti om Hardangerbrua. SV krever at proposisjonen om broen trekkes tilbake. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Sp har sagt klart fra at det vil hun ikke.