Jernbaneverket la i dag frem sitt Handlingsprogram 2014-2023, som skal være en oppfølging av Nasjonal Transportplan.

For Bergens— og Vossebanens del er det kun ett stort prosjekt som får byggestart de neste fire årene. Dobbeltsporet mellom Bergen og Arnahar vært kjent lenge, og får byggestart i 2014. - INasjonal Transportplan ble det slått fast at Bergensbanen skulle få etskikkelig løft. Planen som er lagt frem nå legger opp til at vi må vente i fireår på mange av de viktige tiltakene. Det er veldig skuffende. Det haster å byggeflere og lengre kryssingsspor og å starte opprustingen av Vossebanen, sier Mona Haugland Hellesnes, styreleder i Forum Nye Bergensbanen (FNB).

Får to milliarder senere

Bergensbanen er likevel ikke helt glemt i planen. Gjennomhele 10-årsperioden skal det gjøres en rekke vedlikeholdstiltak,opprusting av skinnegang, tunneler, broer og kjøreledninger, fortil sammen to milliarder kroner. Men det vil først skje etter 2018:

  • 720 millioner til nye krysningsspor
  • 500 millioner til oppryustning av Vossebanen
  • 300 millioner til å utvikle Myrdal, Geilo og Gol som knutepunktstasjoner
  • 205 millioner til godsterminalen i Bergen
  • Deter ingen grunn til å vente i fire år før en går videre med opprusting avVossebanen og bygging av flere kryssingsspor, sier Mona Haugland Hellesnes.

Lite om Ringeriksbanen

Hun er også skuffet over at Ringeriksbanen ikke blir avklart i planen. Banen mellom Hønefoss og Sandvika er det viktigste leddet i å forkorte reisetiden mellom Bergen og Oslo, men får kun avsatt 1,5 milliarder kroner i siste del av planperioden (2018-2023). Det er ikke nok til byggestart.

"Det pågår en dialog med Samferdselsdepartementet om hvordan den videre planprosess for Ringeriksbanen skal legges opp, og dette vil klargjøre bevilgningsbehovet med tanke på å fastslå hva som er realistisk tidspunkt for byggestart" heter det i handlingsprogrammet.

— Samferdselsdepartementet må gi en klar marsjordre om å sette i gangplanleggingen av Ringeriksbanen. Målet er byggestart i 2018, slik alle partiene påStortinget har sagt i valgkampen, sier Hellesnes.Høringsfristen for handlingsprogrammet 2014-2023 er 10.november. Endelig versjon er ventet i løpet av februar 2014.

IKKE LYNTOG: På strekningen Dale - Takvam er store deler av traseen fra 1800-tallet.