• Jeg er skuffet over at byrådet ikke har lagt opp til en opptrapping av sosialhjelpssatsene i Bergen, sier Bente Simonsen i Aksjon mot sosial nød i Bergen.

— Jeg er skuffet over at byrådet ikke har lagt opp til en opptrapping av sosialhjelpssatsene i Bergen slik at nivået kan nå opp til 80 prosent av minstepensjon, sier Bente Simonsen i Aksjon mot sosial nød i Bergen.

Simonsen er glad for at byrådet øker sosialhjelpen for dem med barn mellom 13 og 18 år. Dette er en gruppe som ikke har vært tilgodesett tidligere.

— Men denne opptrappingen er ikke tilstrekkelig til at denne gruppen kommer opp på et akseptabelt nivå. Fortsatt vil Bergen ha mellom 2000 og 3000 fattige barn med de negative konsekvenser dette har og siden kan få for disse barna, sier Simonsen.