— Jeg forutsetter at Bergen og Oslo behandles likt, sier Ove-Sverre Bjørdal (Sp).

Han mener det er beklagelig at staten betaler pengene sine for sent til Bergensprogrammet.

— Dette har en renteeffekt. Bompengeselskapet må ta opp mer lån for å betale utbyggingen, og da blir prosjektet dyrere enn om det hadde vært med en tidlig statlig innsats.

Geir Dale (Ap) sier staten skal oppfylle de forpliktelsene den har i bompengeavtalen. Han forventer en sterkere statlig innsats på kollektivtrafikk i Bergen.

— Landsmøtet til Ap har vedtatt økt statlig kollektivsatsing i storbyene.

Jobber ikke nok

Oddny Miljeteig (SV) ser at det er kortere vei til staten fra rådhuset i Oslo, enn det er fra rådhuset i Bergen.

— Jeg er ikke forundret over tallene BT har kommet frem til når det gjelder bidrag til Bybanen. Vi kjemper internt for en helt annen statlig innsats når det gjelder utvikling av Bybanen. Vi føler ikke vi har fått gjennomslag for dette på noen som helst måte ennå, sier Miljeteig.

Gruppelederen i bystyret mener likevel det er store forskjeller mellom Oslo og Bergen når det gjelder å tenke kollektivtrafikk.

— I Oslo har de prioritert kollektivtransporten på en helt annen måte. Da jeg flyttet til Oslo i 1977, satte de ned månedsbetalingen på kollektivtransporten drastisk: De hadde allerede en bybane på plass.

Gjennom årene mener hun det har vært en helt klar statlig prioritering av Oslo-området, når det gjelder kollektivtrafikk.

— Men det styrende flertallet i Bergen har ikke gjort noe for å utfordre statsmakten på dette området. Vi brukte 35 år fra diskusjonen startet om bybane, til det første strekket sto ferdig.

Lettere i Oslo

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) sier de opplever forskjeller på måten bompengepakkene organiseres.

— I styringsgruppen for Oslopakke 3 sitter konserndirektøren i Jernbaneverket. Den plassen er ikke bare symbolsk, den har en praktisk betydning også.

Rygg peker på at jernbanedirektøren, veidirektøren, byrådet og fylkesordføreren i disse dager møtes ukentlig for å følge opp Oslopakke 3.

— Det prosjektet er inne i en spesiell fase nå, men de møtes regelmessig ellers. Det fokuset statlige myndigheter har på Oslopakke 3, ønsker vi oss også på Bergensprogrammet.