I går inspiserte Mattilsynet 19 gatekjøkken og mindre serveringssteder i Bergen sentrum. Ni av serveringsstedene fikk karakteren «tilfredsstillende», mens ti fikk karakteren «mindre tilfredsstillende».

— At så mange som ti av 19 virksomheter fikk karakteren Mindre tilfredsstillende er vi ikke fornøyd med, sier Aslaug Sandvin, seksjonssjef i Mattilsynet i Bergen.

— Vi avdekket blant annet dårlige rutiner med hensyn til kritiske forhold som reinhold, orden, vedlikehold, personlig hygiene og kontroll med temperaturer. Kort sagt har alle disse 10 som fikk karakteren mindre tilfredsstillende for dårlig internkontroll.

— Hvordan er funnene sammenliknet med tidligere?

— Når det gjelder antall stengninger, opplever vi en forbedring. Men det er ofte de samme avvikene som går igjen. Vi skulle gjerne se at nivået var litt høyere.

I en virksomhet har tilsynet avdekket vesentlige avvik, og på grunn av mange gjentakelser overfor samme virksomhet er det varslet vedtak om virksomhetskarantene.

Her er hele listen over de undersøkte spisestedene:

Spisested Adresse Resultat
Dr Wiesners Skjenkestue Nye Sandviksveien 17 A Tilfredsstillende
Smitt & Smule Bredsgården 33 Tilfredsstillende
Cafe Sze Chuan Øvregaten 17 Tilfredsstillende
Dalia Kebab Vaskerelven 33 Tilfredsstillende
Bon Appetit Vestre Torggate Tilfredsstillende
Trekroneren Tor Gadeholt Kong Oscars gate 1 Tilfredsstillende
Asia Restaurant Sparebankgaten 4 Tilfredsstillende
Ali Baba International Neumanns gate 6 Tilfredsstillende
La Bottega Italiana Strandgaten 80 Tilfredsstillende
Ihlas Olav Kyrres gate 45 Mindre tilfredsstillende, varsel om virksomhetskarantene
Zagros Neumannsgaten 8 Mindre tilfredsstillende
Fløien Pizza Vetrlidsalmenningen 11 Mindre tilfredsstillende
Selwa Nedre Korskirkealmenning 5 Mindre tilfredsstillende
Selam Restaurant & Kafe Nedre Korskirkealmenning 5 Mindre tilfredsstillende
Facil Kebab Neumannsgaten 2 A Mindre tilfredsstillende
Eksotisk Thai Away Håkonsgaten 18 Mindre tilfredsstillende
Muren Grill Østre Muralmenning Mindre tilfredsstillende
Bon Appetit Nøstet Baneveien 15 Mindre tilfredsstillende
Best Bite avd. Nøstet Nøstetorget 4 Mindre tilfredsstillende
KEBABFARE: Kun ni av 19 serveringssteder i Bergen fikk karakteren «tilfredsstillende» av Mattilsynet.