— Vi reagerer på at flertallet i fylkesutvalget vil bruke hele ekstrapotten fra Stortinget til å tette hull i regnskapet fremfor å satse på skolen, slik det ble lovet i valgkampen, sier Kjetil S. Andersland, leder i Elevorganisasjonen i Hordaland.

Det som har fått Elevorganisasjonen til å rykke ut på denne måten er en uttalelse fra opplæringsutvalget. Der sier Høyre-KrF-Venstre-flertallet følgende om neste års skolebudsjett: «Utvalget tar budsjettfremlegget til foreløpig orientering. Utvalget ser at det vil være viktig å gjenvinne Hordaland fylkeskommune sin økonomiske handlefrihet.»

Elevorganisasjonen har mye å sette fingeren på i dette budsjettforslaget. Særlig det faktum at de videregående skolene taper en lærerstilling hver i snitt og dermed havner under den anbefalte normen fra departementet:

— En lærerstilling i kutt vil gi færre valgfag, færre studieretningstimer - i det hele tatt et dårligere tilbud, mener Andersland.

Begrunnelsen for å kutte 20 millioner i lærertimetallet, er først og fremst økende elevtall. Flere ungdommer og dermed flere klasser koster fylkeskommunen nesten 40 millioner neste år.

— Men også Elevorganisasjonen ser vel behovet for å unngå nye underskudd i fylkeskommunen. Det vil i neste omgang ramme skoletilbudet?

— Ja, på lang sikt er nok sammenhengen slik. Men vi mener fylkespolitikerne må gi et tydelig signal ved å budsjettere slik at skolen får det den virkelig trenger, sier Andersland.