— Dette er dårlig nytt for hele kysten, sier Kristine Ruud.

Fra arbeidsplassen sin på ICA-butikken har hun bred kontakt med bygdefolket. - Jeg merker at dette skaper et sterkt engasjement hos nesten alle her på Fedje. Svært mange er skeptiske til at båten skal bli liggende på bunnen rett her ute med 65 tonn kvikksølv om bord, sier Kristine Ruud til Bergens Tidende.

Selv tør hun ikke lenger ta inn til butikken fisk som er fanget lokalt, fordi folk er redde for at den er forgiftet. - Inntil for tre år siden visste vi ikke noe. Nå er alle skeptiske, sier hun.

Ubesvarte spørsmål

Også Gisle Handeland, gruppeleder for Ap i fylkestinget og kandidat til vervet som fylkesordfører ved valget neste år, er skuffet. - Ja, jeg hadde håpet at konklusjonen skulle bli heving av vraket, fjerning av kvikksølvet og tildekking av bunnsedminentene. Jeg tror jeg deler det synet med nesten alle her på Fedje.

— Hvorfor er det ikke like greit å dekke vraket til med sand og et armeringslag på toppen, slik Kystverket nå går inn for?

— Her reiser det seg mange spørsmål: Hvor sikre kan vi være på at kvikksølvet ikke lekker ut? Er vi sikret mot lekkasje i ti, tyve eller hundre år? Hva med tiden etterpå? Hvis det er slik at ubåten ikke kan heves fordi grunnen er ustabil, hvordan kan vi da vite at ikke ustabiliteten skaper problemer med den planlagte innkapslingen?

Gisle Handeland understreker at han ikke kan avvise den faglige vurderingen fra Kystdirektoratet. Høy operasjonell risiko og høy risiko for ytterligere spredning av forurensning er direktoratets hovedargument mot å anbefale heving av ubåtvraket.

— Jeg har jobbet for et annet syn, og har blant annet anbefalt overfor fiskeriminister Helga Pedersen at vraket skal heves. Fortsatt mener jeg det er ubesvarte spørsmål i denne saken. I det videre politiske arbeidet må vi sørge for at den beste løsningen blir valgt, uavhengig av økonomi. For Norge som fiskerinasjon er det utrolig viktig, sier Handeland.

- Negativt for Fedje

På ICA-butikken møter BT også Emmy Helen Storemark sammen med døtrene Valentine (7) og Isabella (2 1/2). - Det er klart vi opplever dette som et dilemma. Hvis fagfolkene sier det er for farlig å heve vraket, er det vanskelig å hevde noe annet. Men det kan jo være å utsette problemet. Så lenge giften blir liggende på havbunnen her ute, vil vi være bekymret.

— Jeg tror dette blir negativt for Fedje. Staten burde bevilget nok penger til at man kunne finne en sikker metode for å heve vraket og alt kvikksølvet, legger Kristine Ruud til.

Jan Inge Uthaug, maskinsjef på MF «Fedjefjord», er heller ikke villig til å godta Kystverkets vurdering. - Jeg tror ikke innkapsling av vraket blir vellykket. Vraket raste jo ned sist de prøvde å røre det. Og hvis denne metoden mislykkes, er man jo like langt. Det eneste sikre på lang sikt, er å få fjernet både vraket og den giftbomben denne store mengden kvikksølv er, sier han.

- Bør merke funnstedet

Den eneste som synes det er greit med den løsningen Kystverket anbefaler, er Jostein Husa. Han driver allsidig virksomhet, både som vaktmester, med fiske og eget firma innen opplevelsesturisme.

— Jeg tror det ville vært svært vanskelig å heve ubåten, og operasjonen kunne lett mislykkes. Kvikksølv er fjorten ganger tyngre enn vann, og jeg tror de kan finne en metode for tildekking som ikke medfører lekkasje. Jeg frykter ikke at dette skal skade turistnæringen min, men myndighetene kunne godt sørge for merking av hvor ubåten ligger, hvis det er mulig.

SMÅBARNSMOREN: - Så lenge giften blir liggende på havbunnen utenfor Fedje, vil vi være bekymret, sier Emmy Helen Storemark, her med døtrene Valentine (til h.) og Isabella.
Høvik, Tor
TURISTVERTEN: - Kvikksølv er fjorten ganger tyngre enn vann, og jeg tror de kan finne en metode for tildekking som ikke medfører lekkasje, sier Jostein Husa.
Høvik, Tor