I den nye rapporten om raskere E39 mellom Bergen og Aksdal, er traseen via Fusa ikke lenger anbefalt.

Fusa-ordfører Hans S. Vindenes (Sp) legger ikke skjul på at han er skuffet.

— Sliter med fraflytting

— Dette er et område som i dag sliter med fraflytting og stagnasjon. Dersom veien hadde gått via Fusa, ville området blitt nærere knyttet opp mot arbeidsmarkedet i Bergen, mener Vindenes.

Statens vegvesen anbefalte i fjor å jobbe videre med traseen via Fusa og den midtre traseen med bro over Bjørnafjorden.

I går presenterte TØI og Dovre Group sine anbefalinger for fergefri E39. Der ble kun den midtre traseen anbefalt. Den vil være raskest og mest samfunnsøkonomisk lønnsom, konkluderer de. Traseen anbefales å krysse Langenuen med hengebro, gå videre på vestsiden av Reksteren og så krysse Bjørnafjorden med flytebro.

Fusa-ordføreren mener E39 via Fusa ville gitt bedre tilgang til ledige områder i indre Hardanger.

Søviknes får støtte

— Nå bygger man langs «gullkysten», mens en vei gjennom Fusa kunne hjulpet til å skape vekst i et område som trenger det. Det ville også vært et bedre valg om man ønsker å knytte Vestlandet sammen med Østlandet, sier Vindenes.

Den anbefalte traseen vil redusere reisetiden mellom Bergen og Aksdal med en time og åtte minutter.

Ordfører i Os, Terje Søviknes (Frp), er glad for den tydelige støtten til den midtre traseen.

— De dokumenterer det mange av oss har hevdet, nemlig at en bør velge rettest mulig vei mellom Stavanger og Bergen.