• Jeg var skuffet over SV og RV som gikk inn for at dette tomteområdet fortsatt skulle være regulert til boligformål, sier nestleder i komité for miljø og byutvikling Heidi Havelin (A).

– Særlig fordi denne saken gjelder interessene til en grunneier vurdert opp mot interessene til offentligheten, legger hun til

Vil bevare grensene – Vi sier nei fordi dette ligger innenfor de nye byfjellsgrensene og vi vil bevare disse. På kartet kan det se greit ut, som et hull vi fyller igjen med boliger. Men vi har vært på to befaringer og det er veldig klart at du er oppe på fjellet når du kommer opp til Knatten. Og en boligutbygging vil endre turveiens karakter fullstendig.

– Bør det ikke telle med i vurderingen at utbygger har fått byggetillatelse tidligere?

– De har fått et byggeløyve de ikke har benyttet, men det gjelder kun for tre år. Jeg kjenner de spesielle omstendighetene til at løyvet ikke er benyttet. Det har gjort saken litt problematisk, men det er tungtveiende grunner til ikke å gi byggeløyve. Det er 20 år siden sist, verden forandrer seg og politikken forandrer seg.

Havelin sier at et eventuelt ja kan skape presedens og gi mulighet for andre utbyggere med byggeplaner innenfor de fremtidige byfjellsgrensene.

SVs kalde føtter I SV er Åge Chr. Jacobsen i ferd med å få kalde føtter.

– Jeg fikk vite at det var to eldre damer som hadde byggeplaner og at kommunen hadde foretatt et makeskifte. Og jeg synes man må holde de avtaler. Skal det komme 15 boliger på området, blir det helt annen sak. Dette er Byfjellene, og en slik utbygging må jeg gå imot.

– Visste du ikke om disse boligplanene.

– Nei, jeg føler meg rett og slett litt lurt, sier Jacobsen.