• Jeg må beklage sentralstyrets avgjørelse. Dette vil slå negativt ut for partiet, sier bystyremedlem Atle Raa. Han ønsket Arvid Blommedal ekskludert.

Blommedals viktigste støttespiller i Bergen, den ekskluderte Terje Sørensen, er derimot svært fornøyd.

Klok avgjørelse

— Dette var en klok avgjørelse av generalsekretær Geir Mo, sier han.

Bystyremedlem Knut Vidar Schjenken er en av dem som har skrevet brev til Geir Mo og fortalt om hvordan Terje Sørensen har styrt Bergen Frp. Han har sammen med to andre bystyremedlemmer bekreftet å ha hatt hemmelige møter med Sørensen, der blant andre Blommedal har vært til stede..

— Jeg er skuffet og håpet at vi kunne få orden i partiet i Bergen nå. Når sentralstyret velger ikke å gripe inn kan det bety veldig mange problemer for Bergen Frp i tiden fremover.

Schjenken sier han den siste tiden har fått svært mange henvendelser fra folk som har ønsket at sentralstyret skulle ta fatt i Arvid Blommedal.

— Jeg har fått forståelsen av at folk håpet på å få en endelig avslutning på den makten Sørensen har hatt i partiet. En slik avslutning får vi ikke nå.

Mange oppfordringer

Etter det BT får opplyst fra andre kilder i partiet er det en oppfatning som deles av mange. Og generalsekretær Geir Mo har fått minst seks brev med oppfordringer om å gripe inn overfor Blommedals og Sørensens makt.

Gruppeleder Liv Røssland styrer i Frp på Arvid Blommedals nåde. Terje Sørensen har hevdet at Røssland tilbød han jobb som byrådssekretær, noe Røssland har benektet. Røssland sier hun er fornøyd med vedtaket.

— Jeg er glad for Hagens uttalelse om at han har full tillit til oss. Vår utfordring blir å skape ro i partiet. Det håper jeg vi får til nå.

Stortingsrepresentant Karin Woldseth er og fornøyd. Hun leder styret i Bergen Frp, der Blommedals folk har full kontroll

— Det var veldig hyggelig at sentralstyret har tillit til oss. Jeg har ikke tvilt på at sentralstyret ville komme til en klok beslutning. Utover det har jeg ingenting å si, sier hun.

Stortingsrepresentant Arne Sortevik ønsker ikke å kommenterer Hagens uttalelser.

BT fikk i går kveld ikke kontakt med Arvid Blommedal.