Uhellet skjedde høsten 1998, under en av prøvene til stykket «Den 25. timen». Hovedrolleinnehaver Morten Espeland skulle illudere et slag, men traff skuespilleren. Hun vaklet bakover og falt mot veggen, skriver BA.

Kvinnen i 40-årene har ikke klart å komme tilbake i arbeid. Hun var yrkesskadeforsikret gjennom Gjensidige, men forsikringsselskapet vil ikke betale to millioner kroner for påført og fremtidig inntektstap.

Erstatningssaken kommer opp for Bergen tingrett i slutten av mai, dersom partene ikke inngår forlik.