Pedagogisk leder Trude Bergesen og Bente Gjønnes forteller at de var på tur med 16 barn fra Kalmargaten barnehage da de uten forvarsel ble utsatt for en skremmende opplevelse.

— Vi hadde vandret med barna gjennom sentrum og opp forbi Skansen brannstasjon. Videre derfra gikk vi opp til hjortestatuen like nedenfor Fjellveien, forteller Bergesen og Gjønnes til Bergens Tidende.

— Det var stor stemning og mye gladlyd da ungene lekte rundt hjortefiguren og deretter gikk ned den bratte skråningen nedenfor statuen. Vi satt og spiste nisten vår, da det plutselig smalt det forferdelig høyt i skråningen bak oss. Vi mener bestemt lyden kom fra et våpen. Det dalte dun og rusk fra treet vi satt under, og vi hørte flaksing fra en fugl oppe i treet. Men ingen fugl falt til bakken. Både ungene og vi voksne kvapp alvorlig, sier de to barnehageansatte.

Umiddelbart forsto de voksne at de måtte skjule sin redsel for å skåne barna, som var livredde. Gjønnes gikk opp på gangveien ovenfor der de satt for å se om hun kunne se noen eller noe som kunne tilsi at kom flere skudd. Hun så ingenting som kunne forklare smellet de hadde hørt.

— Politiet ble tilkalt. I løpet av kort tid kom en patruljebil med to uniformerte politifolk. De lette rundt i området, uten å finne noe som kunne gi en pekepinn om hva det var skutt med eller hvem som hadde gjort det, forteller Bergesen og Gjønnes.

— Barna ble svært redde og redselen satt i lenge etterpå. De som viste mest frykt ble etter hendelsen tatt med opp til veien der smellet kom fra for at de skulle bli forvisset om at det ikke var flere personer der, sier de to barnehageansatte.

— Vi er selvfølgelig opprørt. Det er forferdelig at slikt kan skje sentralt midt i Bergen, sier Bergesen og Gjønnes.

Politiet fant altså ikke noen spor som kunne forklare hendelsen eller hvem som sto bak. Saken blir ikke etterforsket videre.