Med seks mot fem stemmer vedtok formannskapet i dag å skubbe planene for tverrsambandet flere år frem.

Ap, KrF og SV som utgjør det sittende flertall i Askøy-politikken, vil nemlig ikke risikere at sluttbehandlingen av den viktige kommuneplanen må utsettes til etter høstens valg.

I stedet nøyde flertallet seg med å vedta en velmenende formulering om at Askøy tar planene om tverrsambandet til orientering og vil innarbeide disse i fremtidige arealplaner.

Høyre og Frp ville ha tverrsambandet inn i kommuneplanen som for øyeblikket ligger ute på høring. Det er ordføreren i Meland som har bedt nabo-kommunen gjøre dette:

– For folket nord på Askøy er dette en viktig sak, sa Frps Ingrid Gulbrandsøy: – Folk jeg snakker med har vanskelig for å forstå hvorfor ikke Askøy i det minste kan legge til rette for et tunnelinnslag, sa hun.

– Hvorfor skal vi være negativ til våre nabokommuner. Her må vi vise vilje til å sette planene ut i livet, sa Høyres Siv Høgtun.

Frps Roald Steinseide varslet snarlig omkamp:

– Hvis kommuneplanen blir vedtatt i juni uten denne saken på plass, og vi får et nytt flertall 10. september, tar vi opp igjen arbeidet med ny kommuneplan 11. september, lovet Steinseide.