Dette er noen av hovedpunktene i skrytelisten:

  • Full barnehagedekning
  • Kommunen er blitt nedbemannet med 51 årsverk.
  • Kapital på til sammen 485 millioner kroner er blitt frigjort blant annet på som følge av salget av BKK-aksjer og Oskraft.
  • Deler av eldreomsorgen er blitt privatisert.
  • Nesten ikke ventelister innen eldreomsorgen.
  • Ingen skoler er blitt nedlagt.
  • Oppstart på E39 mellom Os og Bergen i år. Hele traseen er nå godkjent.
  • Nytt dagsenter for rusmisbrukere og nye bofellesskap innen psykiatri.
  • Tilbud om Syden-tur for pensjonister.