Trusler mot de prostituerte og deres familier skal ha vært ingrediensene i den rumenske menneskehandelgruppen som opererte i Bergen i oktober.

Kjøpt på gaten

Tre rumenske brødrene er blant seks personer som er siktet for menneskehandel og hallikvirksomhet. To av dem har sittet fengslet siden midten av oktober, og ble fremstilt for refengsling forrige torsdag.

Ifølge vitneforklaringer har alle kvinnene som har vært i Bergen blitt kjøpt for en bestemt sum penger før de kom for å jobbe som gateprostituerte.

Et av vitnene i saken mot de menneskehandelsiktede rumerne har forklart i avhør at den eldste av de tre brødrene som er siktet, har fortalt at han styrte 500 prostituerte i Spania.

Politiet i Bergen ønsker ikke å kommentere disse opplysningene og om de har et samarbeid med spansk politi i forbindelse med etterforskningen.

Husket ikke hallik

De rumenske jentene skal ha kommet inn i landet som kjærester til sine rumenske menn, men politiet tror sannheten er en helt annen.

Politiet mener kjæresteforholdene kun har vært et skalkeskjul for menneskehandel og hallikvirksomhet.

Den eldste av de tre siktede brødrene vil ikke vedkjenne seg noen av kvinnene som er blitt linket opp til ham.

En av kvinnene har opplyst i avhør at hun ble kjøpt i Romania og at hun skulle brukes til prostitusjon.

Når hun senere i politiavhør er blitt konfrontert med bilder av 41-åringen som skal ha kjøpt henne, så har heller ikke hun husket den siktede 41-åringen.

— Det kan stilles spørsmål ved hvorfor nn ikke har gjenkjent siktede fra foto, men dette kan ha naturlige forklaringer. At nn, som er kjæreste med siktede, selv benekter å ha prostituert seg og at hun ikke har noen hallik, er neppe oppsiktsvekkende når man ser hen til de trusler hun overveiende sannsynlig har vært utsatt for, heter det fra Gulating lagmannsrett.

Kjøpt for første gang

I mandagens kjennelse fra Gulating lagmannsrett får påtalemyndigheten medhold i fortsatt å holde de siktede fengslet.

Politiet har ennå ikke helt oversikt over hvor mange jenter som var i Bergen i løpet av de to ukene de rumenske menneskehandelsiktede opererte i sentrum, men det finnes i alle fall seks navn i kjennelsen fra Gulating lagmannsrett som viser hvilke jenter som skal ha vært involvert i brødrenes halliknettverk.

— Flere av de rumenske jentene er hentet til Norge via Spania. Noen av dem er kjøpt av andre hallikere, mens andre er kjøpt til prostitusjonsvirksomhet i Norge for første gang, sier politiadvokat Annette Vangsnes.