— Vi risikerer livet bare vi skal hente posten eller gå til bussholdeplassen. Derfor tør jeg ikke la syvårige Victoria ta bussen til skolen. I stedet kjører jeg henne selv hver morgen, sier Terje Berg, som bor i Skagevegen 63.

Skagevegen har fortau fra Blomsterdalen til omtrent ved Ytrebygda skole. Derfra til Skeie beveger fotgjengere og syklister seg på egen risiko sammen med biltrafikken.

Hver morgen og hver ettermiddag tjener Skagevegen som gjennomfartsåre for hundrevis av bilister som kjører fra og til arbeidsplassene på Sandsli og Kokstad.

Lite er forandret

Grunnen til det er at Flyplassvegen fremdeles er tofelts vei for privatbiltrafikk også etter utvidelsen til fire felt. Før utvidelsen for 3-4 år siden sto trafikken stille i retning flyplassen hver morgen, og like stille i retning Lagunen hver ettermiddag.

Etter utvidelsen er situasjonen ikke mye forandret for de private. Derimot har bussene og drosjene fått fritt leide i høyre felt i hver retning.

Det var Bergen kommune som forlangte at sånn skulle det være da Flyplassvegen bli utvidet. Det var en politisk avgjørelse som Statens vegvesen bøyde seg for.

Enighet om sambruk

Men byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, er nå villig til å myke opp dette standpunktet.

  • Vi burde kanskje se på muligheten for sambruk av kollektivfeltet. Slik at privatbiler med to eller flere i bilen får lov å benytte kollektivfeltet. Jeg tror ikke det skal stå på kommunen. Og jeg mener å vite at Statens vegvesen også vil støtte dette, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

— Vi har forholdt oss lojalt til Bergen kommunes vedtak i denne saken. Hvis Bergen kommune går inn for sambruk av kollektivfeltet, så er vi mer enn gjerne med på det, sier distriktsvegsjef Olav Finne.

Ingen fartshumper

I Skagevegen håper de dette kan lette litt på trafikkpresset. Men neppe nok til at de føler seg trygge.

— Du skal se på den farten trafikken kommer i på denne smale veien. De bremser ikke ned en gang når de møter fotgjengere. De bare svinger litt utenom. Det som trengs for å gjøre veien tryggere, er fartshumper, slik de har fått det i Sandslivegen. Og enda er den mye bredere og har fortau på hele strekningen, sier Terje Berg.

Men fartshumper må de vente lenge på i Skagevegen.

— Vi har prioritert legging av fartshumper til strekninger som går forbi barneskoler. Ytrebygda skole er ikke barneskole, sier Olav Finne. Han legger til at fylkesveiplanen, som går frem til 2015, ikke inneholder noen tiltak for Skagevegen.

TRANGT: Biler og fotgjengere kjemper om plassen i Skagevegen. Terje Berg foretrekker å kjøre førsteklassingen Victoria til Liland skole. Her er hun sammen med klassevenninnen Lise TvedtHelland, t.v. FOTO: GUSTAV BRATT