Mo sier det er naturlig for ham å skrive en rapport til sentralstyret.

— Vil du forslå å sette ned et utvalg for å undersøke forholdene i Bergen nærmere?

— Hva jeg vil foreslå for sentralstyret har jeg tenkt å ta opp der, sier Mo.

— BA skriver at Arne Sortevik hadde kontakt med Terje Sørensen i forbindelse med stortingsnominasjonen. Visste du om denne kontakten?

— Det vil jeg ikke svare på.

— Var du kjent med den kontakten som har vært mellom Liv Røssland og Terje Sørensen?

— Min oppgave som generalsekretær er å vite hva som foregår i Frp rundt omkring i landet. Det er vel ikke unaturlig at jeg vet om denne typen kontakt, sier Mo.