De vanligste lovbrudd på sjøen er fartsovertredelse og promillekjøring.

— Folk kjøper større båter som går raskere, fordi de har mer penger mellom hendene. Det gjenspeiler også lovbruddene, sier politibetjent Gisle Antun på politibåten «Kjølen».

— Før ga vi flere advarsler, men nå mener vi at folk bør vite hvor det er fartsbegrensning. Nå skriver vi flere forelegg, sier Antun.

Politiet og Kystverket får inn en rekke klager fra folk som bor i områder med mye båttrafikk. Nordåsvannet, Misje-sundet i Fjell, Lysefjorden i Os og Eidsvågen, har politiet definert som klageområder.

— Det handler om å ta hensyn til andre og utvise godt sjømannskap, påpeker Antun.

De siste årene har salget av fritidsbåter gått rett i været. Større motorer gir som kjent større fart.

Større fart

— Fart er et økende problem, og båtførerne er mindre sjøvante nå enn før, sier Knut Stenevik, avdelingsleder i Kystverket.

I Hordaland har Kystverket registrert 22 steder med fartsbegrensning, mens Sogn og Fjordane kun har fire steder. I tillegg kommer lokale hastighetsreduksjoner i enkelte kommuner.

Men mange skulle gjerne sett at det var begrensning flere steder. Ifølge Kystverket settes det opp private skilter med fartsreduksjon. Disse gjelder naturligvis ikke.

— Båtføreren skal selv tilpasse farten etter forholdene, sier Knut Stenevik i Kystverket.

Tatt på fersken

Da BT var med politibåten «Kjølen» søndag, tok de en båtfører på fersken på full fart gjennom et sund med fartsbegrensning i Fjell.

— Vi må kjøre fortere enn 5 knop for å kunne stå på vannski, protesterer Per Olav Jonassen, som sto på vannski bak båten.

— Da må dere finne et annet sted, sier politibetjent Gisle Antun.

Det blir forenklet forelegg på 1500 sure kroner. Guttene har ikke blitt tatt før.

— Men vi har stått her mye tidligere, innrømmer Jonassen overfor Bergens Tidende.

- Kommer dere til å stå på vannski her igjen?

— Ja, det kommer vi sikkert til å gjøre. Hvis vi deler boten på alle turene vi har kjørt her, så blir det billig, sier fører Christian Misje.

Politibåten skal dekke skjærgården i hele Hordaland fylke, samt deler av Sogn og Fjordane. Hordaland er landets desidert største båtfylke, og nesen 44.000 fritidsbåter var registrert i fylket ved årsskiftet. I tillegg kommer de uregistrerte småbåtene. På landsbasis er det ca. 400.000 småbåter.

Skippersertifikat

Et annet stort problem er fyllekjøring på sjøen. Per i dag er grensen på 0,8 promille. Politiet ser en tendens til at førere legger seg i Vågen fredag og lørdag kveld. Når de skal hjem fra byen tar de båten.

— Vi ligger i Byfjorden og plukker inn promillekjørere, sier Antun.

Fredag tok de en person i Osterfjorden som var så full at han ikke greide å puste inn i promillemåleren.

Forsikringsselskapene regner med 11.200 skade- og tyverisaker på fritidsbåter i år, mot 8400 saker i fjor. Sterkest økning er det for havarier som følge av grunnstøtinger, ifølge forsikringsselskapet If. Økningen settes i sammenheng med manglende erfaring på sjøen.

Samtidig har antall utstedte skippersertifikat til fritidsbåtførere økt siden 2001, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Sertifikat er påkrevd for å føre båter over 15 meter, eller 49,6 fot, men de fleste som tar sertifikatet har båter under denne grensen.

Myndighetene fastslo at de ikke ville innføre krav om båtførerbevis for fritidsbåter i vår, slik Sjøfartsdirektoratet fremmet ønske om i fjor sommer. Kravet kom på bakgrunn av en rekordsommer med ulykker på sjøen, og omfattende villmannskjøring særlig blant unge båtførere.

Stenevik i Kystverket er bekymret over unge som freser rundt i foreldrenes slepejolle eller gummibåt.

— Små og lette slepejoller eller gummibåter oppnår høy fart selv med liten motor, påpeker Knut Stenevik.

<b>FIKK BOT: </b>- Politiet burde ha annet å ta seg til enn å plage oss som bare har det moro, sier Per Olav Jonassen (midten) og båtfører Christian Misje. Politibetjent Gisle Antun er uenig, og skriver forenklet forelegg på råkjøringen.<br/>FOTO: KNUT STRAND