Veivesenet har spilt inn forslag om ny firefeltstunnel til Eidsvåg for å gi plass til bybanetrasé i sørgående del av motorveien i Sandviken. Nå sier byutviklingsbyråd Filip Rygg rett ut at dette ikke er aktuell politikk.

— Jeg tror engasjementet for å bruke en milliard bybanekroner på vei er svært liten. Det fremstår lite sannsynlig, sier KrF-politikeren.

I går la Filip Rygg og byrådet konsekvensutredningen for bybanetrasé til Åsane ut på høring. Det er Bybanens prosjektgruppe som har utredet rapporten. Konklusjonene bygger på 30 delrapporter fra Norconsult, som Bergens Tidende har omtalt tidligere denne uken.

To traseer

Byutviklingsbyrådens uttalelser betyr at to traseer nå fremstår som sannsynlige gjennom Sandviken. Fra Sandviken brygge til NHH enten i åpent lende eller i tunnel. Forskjellen på dem er at den ene har stopp i Nyhavnsveien.

Området som ligger rett nord for inngangen til Gamle Bergen er trangt. For å gjøre plass til holdeplassen foreslås det derfor å rive en bunkers fra krigen, samt den ene av borettslaget Elseros tre blokker.

— Dette er en typisk politisk avveining som politikerne må ta, sier Mette Svanes, plansjef i Bergen kommune og medlem av prosjektgruppen,

Hun sier at fordelen med Nyhavnsveien er det store potensialet for byutvikling på Hegreneset. Ulempen er kostnaden og tidsbruken. Svanes forteller at det vil ta 100 sekunder ekstra å kjøre innom en holdeplass i Nyhavnsveien. I tillegg vil det medføre en ekstrakostnad på 300 millioner kroner. I beløpet ligger innløsing av en boligblokk.

Blokk kan bli revet

Blant beboerne i Elsero borettslag er det sterke reaksjoner på forslaget.

— Jeg er negativ til dette alternativet, de kan ikke ta fra meg hjemmet mitt, sier Marianne Waage.

Hun har bodd i blokken i 13 år og nylig restaurert hele leiligheten.

— Alt er helt nytt med flunkende nytt bad og alt. Jeg begynte i april i fjor og har gjort litt og litt etter hvert som jeg fikk råd, sier hun.

Hun trives veldig godt i området.

— Det er fint og koselig å bo her, sier hun.

Stein Davanger, nestleder i borettslaget, er heller ikke fornøyd.

— Nå må vi i styret sette oss ned og få studert planene grundig. Så skal vi komme med våre innspill og uttalelser. Men vi kommer nok til å protestere, sier han.

Vil til Nyborg

Prosjektgruppen som ledes av etat for plan og geodata i Bergen kommune, var mer enstemmig i sine anbefalinger gjennom sentrum og Åsane.

I bykjernen vrakes foreslåtte tunnelløsninger til fordel for en trasé i åpent lende over Bryggen. Lenger nord går fagetaten inn for å følge dagens E39 med stopp i Eidsvåg, Tertneskrysset, Åsane terminal, det gamle Ikea-bygget og Nyborg.

Byråd Filip Rygg tror Nyborg blir siste stopp, men Vågsbotn er også er av alternativene.

— Tidligere snakket vi om å stoppe ved Åsane senter. Den tiden er vi forbi. Jeg tror kanskje hjertet i Åsane er Nyborg, sier han.

6,7 milliarder

Bybanetrasé til Åsane kommer til å koste. I konsekvensutredningen anslås kostnaden til et sted mellom 5,9 og 6,7 milliarder kroner. Til sammenligning er prisen fra sentrum til Nesttun anslått til 6,8 millioner kroner.

— Det kreves en betydelig økt bompengeandel skal vi få dette til, sier Rygg, og legger til at signalene han har mottatt fra sentralt hold, tyder på at dette vil skje.

Tungtveiende i så henseende er at Arbeiderpartiet på forrige landsmøte gikk inn for å øke statens bidrag til kollektivutbygging i de store byene.

Bergen kommune har levert inn en ny bompengesøknad og skal 21. mars i møte med samferdselsminister Marit Arnstad. Da regner de med å få gjennomslag for å øke bomprisene i byen. Men den nye pakken som strekker seg til 2025, er kun ment å dekke byggetrinn tre til Bergen, og sier ikke et ord om bybanetrasé til Åsane.

— Vi trenger nok en ny bompengepakke på sikt.

Etter hva Bergens Tidende erfarer er sentrale politikere i Bergen av den oppfatning at en statlig andel på 50 prosent vil være tilstrekkelig til å finansiere bybaneutvidelse til den nordlige bydel.