Det sier overingeniør Ingolf Berge hos Statens vegvesen, som var på befaring på ulykkesstedet mandag. Der samlet de inn spor etter ulykken søndag, hvor søstrene Astrid Ljones Fjærestad (47) og Åslaug Ljones Løklingholm (45) fra Arna omkom.

Motorsykkelen de satt på ble truffet av en møtende bil i Tysvær, på stamveien mellom Bergen og Stavanger.

Ulykken skjedde på en høyt trafikkert strekning, hvor E39 og E134 faller sammen. En bil med to voksne og tre små barn om bord var på vei vestover da den kom over i motsatt kjørefelt, og frontkolliderte med motorsykkelen.

— Det er helt tydelig at personbilen har kommet over i motorsykkelens kjørefelt og kollidert med den, sier Berge.

De to søstrene ble erklært døde på stedet.

- Tilsvarende ulykke i fjor

En nærmest identisk ulykke, men med langt mindre alvorlig utfall, skjedde 15. august i fjor. I en bil på vei vestover kjørte en mann i slutten av 20-årene i 60-sonen.

Cirka 150 meter nord for stedet hvor søstrene omkom søndag, skjente han like etter klokken 17 over i motgående kjørefelt og frontkolliderte med en mann i slutten av 50-årene som var på vei østover.Mannen i slutten av 20-årene hadde ifølge lensmann Racin Tjøsvoll ingen god forklaring på hvorfor han hadde kommet over i feil kjørefelt da han ble avhørt etter ulykken. Han ble ilagt et forelegg for overtredelse av Vegtrafikklovens §3, som han godtok.

Begge sjåførene fikk lettere skader etter ulykken.

— Da var en ganske tilsvarende ulykke. Men når det er personbiler involvert og de får bremset litt ned før sammenstøtet, blir det til sammenligning beskjedne skader, sier Leiv-Harald Hanesand.

Trafikksikkerhetskoordinatoren i Statens vegvesen satt selv i køen etter ulykken søndag.

Vurderte midtdeler

Strekningen, hvor det i snitt passerer 9500 biler per døgn, kjenner han godt.

Ulykken hvor to menn ble lettere skadet i fjor, er den eneste som har vært i den aktuelle svingen de siste åtte årene, forteller han.

Statens vegvesen vurderte å sette opp midtdeler gjennom svingen og videre nordover for noen år tilbake, på grunn av at veien er så sterkt trafikkert.

Forslaget ble imidlertid skrinlagt, da det ble for dyrt å legge til rette for et alternativt veinett for dem som bor i området.

— Det ble for dyrt til at vi kunne prioritere det. Vi bruker pengene der vi får mest igjen for det, og vi vurderte det dithen at det var høyere sannsynlighet for ulykker andre steder, sier Hanesand.

Vil frese ned riller

Det vegvesenet har bestemt tidligere i år, er at kjørefeltene i ulykkessvingen og videre nordover skal få såkalt bredt felt med sinusriller.

Rillene, som freses ned i veien, lager vibrasjoner i kjøretøyet når de krysses i fart. Hensikten er å gjøre førerne oppmerksomme på at de er i ferd med å komme over i feil kjørefelt.

- Kunne slike riller hatt noen betydning for utfallet av ulykken søndag?

— Det kan hende. Hvis du er uoppmerksom og kjører utpå dem er det en vekker. Slike riller har vist seg å ha en veldig god effekt på møteulykker, sier Hanesand.

overingeniør Ingolf Berge i ulykkesgruppen til Statens vegvesen er enig, men understreker at riller ikke gir like god trafikksikkerhet som en fysisk midtdeler.

De kan imidlertid ikke freses ned i gammel asfalt, og vil ikke komme på plass før neste gang veien asfalteres. Det er ikke bestemt når dette vil skje.

GRANSKET: Vegvesenets ulykkesgruppe var mandag på ulykkesstedet for å gjøre sine undersøkelser.
ALF-EINAR KVALAVÅG, TYSVÆR BYGDEBLAD