— Jeg har vært i bransjen i 28 år, men høyere etterspørsel enn i dag har jeg aldri vært borti, sier driftssjef Anders Ek i Spenncon.

Bedriften produserer hulldekkere som brukes som etasjeskillere i boliger, industrihaller og kontorer.

— Ventetiden er betydelig lengre enn normalt så det lønner seg å bestille i god tid på forhånd, sier Ek.

De ansatte i Hordalands største betongelement fabrikk jobber på spreng for å produsere nok til å dekke behovet.

— Produksjonen er fullbelagt. Bestillinger til næringsbygg kan vi tidligst levere etter nyttår.

Forsinker nybygg

Ifølge utbyggere i Bergen kan det også være vanskelig å få tak i byggevarer som dører og vinduer på kort sikt.

— Markedet går for alt det remmer og tøy kan holde, sier leder Stein Olaf Onarheim i Coop Eiendom Vest.

Materialer som tidligere lå klare på lager, må han i dag vente på i flere måneder.

— Før byggeprosjektet er godkjent av kommunen, kan man ikke bestille noe. Og når tillatelsen endelig kommer, må man stille seg bakerst i køen, sier Onarheim.

Resultatet blir at utbyggingen av nye Coop-butikker i Bergensområdet kan bli svært forsinket.

— Det er et stort problem for oss som driver i denne bransjen, sier han.

Bunn til topp

Tall fra Prognosesenteret AS viser at 1993 hadde det laveste byggevaresalget i norsk etterkrigstid.

— Siden da har salget steget jevnt og pent, sier administrerende direktør i Byggevareindustriens Forening, Arne Skjelle.

— Det er høy aktivitet, og forventningene er at det vil være et bra byggemarked de nærmeste årene, sier Skjelle.

Han syns likevel det er en overdrivelse å kalle markedet overopphetet.

— Når det gjelder vanlige produkter har jeg ikke fått tilbakemeldinger om lange leveringstider, sier han.

Rå på råbygg

Tilbake på betongfabrikken Spenncon går både maskiner og arbeidere for full gass.

— Vi produserer tre tusen kvadrat hulldekkere i uken, forteller produksjonsansvarlig Bjørn Stigen.

Arbeiderne støper betongplater som både kan brukes til vegger og tak.

— Kundene skal helst ha dem før de er støpt, sier Stigen om den store etterspørselen.

For å møte behovet har bedriften engasjert femten polske arbeidere, i tillegg til de andre ansatte.

— Likevel kan vi ikke øke produksjonen i særlig grad. Betongplatene trenger mange timer på å tørke, så nattskift kan vi ikke innføre, sier Stigen.

Hulldekkere fra Spenncon leveres både fra Bergen, Sandnes og Hønefoss.

— Dermed klarer bedriften i dag sine leveringsforpliktelser, sier Anders Ek.

Import fra utlandet mener han imidlertid ikke et godt alternativ for betonghungrige kunder.

— Produktene er tunge, så prisen for transport blir veldig høy på lange strekninger.