Det var forrige torsdag politiet sto i nærheten av bussterminalen på Storavatnet. Her er det ikke lov å ta til venstre etter terminalen for å komme inn på riksvei 555 og vestover.

Mange bilister som kommer fra sentrum, og skal mot Sotra, tar av etter Lyderhorntunnelen og følger veien videre mot Godvik. Når de kommer til bussterminalen ved Storavatnet, tar de til venstre og kjører inn igjen på riksvei 555.

Målet med dette er å spare tid.

Vil hindre fletting

Nylig ble det forbudt å kjøre til venstre etter bussterminalen for å komme inn på riksveien i retning Sotra. Både politiet og Statens vegvesen vil hindre at bilene må flette inn i hovedkøen like før Harafjelltunnelen.

— Våre folk var der mellom klokken 15.30 og 17.00 torsdag. 25 bilister ble bøtelagt, sier Jan Petter Selle, politioverbetjent ved trafikkseksjonen ved Hordaland politidistrikt.

- Hvordan reagerte bilistene?

— Det vet jeg ikke, men de færreste liker jo å bli bøtelagt. Det er jo snakk om forholdsvis store beløp, svarer Selle.

Statens vegvesen setter pris på torsdagens kontroll.

— Det er beklagelig at mange ikke overholder trafikkreguleringene der. Det går ut over andre som holder seg på riksveien, og det skaper køer. Det er en form for snikkjøring som alle taper på, sier Remy Furevik, avdelingsingeniør i Statens vegvesen.

Nær 200 biler i minuttet

— Det er et voldsomt problem at mange tar av like etter Lyderhorntunnelen, kjører forbi bussterminalen og fletter inn igjen på riksveg 555 før Harafjelltunnelen, legger han til.

Han forteller at de har foretatt målinger på stedet.

— I løpet av en time er det tett oppunder 200 biler som fletter inn i rushtiden foran Harafjelltunnelen. Det er over tre biler i minuttet, og dette er en medvirkende årsak til at trafikken vestover stanser opp, sier Furevik.

Han sier at «snikkjørerne» må forberede seg på at politiet vil stå der ofte.

— Vi har i lengre tid observert at folk ikke overholder trafikkreglene der, så politiet vil stå der regelmessig fremover. Folk risikerer en bot på 4200 kroner om de gjør dette. Det er viktig å overholde reglene, det er en grunn til at det er sånn, poengterer han.

Lover flere kontroller

Selle forteller at politiet kommer til å holde øye med stedet også fremover og forsikrer at de kommer tilbake med flere kontroller.

— Det er ikke fare forbundet ved å kjøre ulovlig, men kjøreforbudet på stedet er der fordi det gir bedre flyt i trafikken. Vi ser også at flere bilister kjører i kollektivfeltet like etter Lyderhorntunnelen og vestover. Også her kommer vi til å følge med. De som bryter reglene, bøtelegges med 4200 kroner. Jeg kan love at vi vil stå der fremover. Bilistene som ikke ønsker å få 4200 kroner i bot, må følge skiltingen, sier Selle.

Furevik oppfordrer samtlige som kommer fra Bjørgeveien og Loddefjorddalen i rushtiden, og som skal vestover på riksvei 555, til å komme seg ut på riksveien så hurtig som mulig og helst før Lyderhorntunnelen, slik at man slipper flettingen foran Harafjelltunnelen.

— Dette vil alle tjene på. Det er et av flere tiltak som vil gi redusert kjøretid vestover. Vi samarbeider med både politiet og politikerne for å redusere køene, men trenger hjelp fra publikum, sier Remi Furevik.