Det ble en rimelig hektisk formiddag på jobben for de åtte representantene fra Statens Vegvesen.

— Vi hadde fullt opp å gjøre ja, forteller områdeansvarlig Tom Børslid i Bergen Distrikt til bt.no.

I løpet av formiddagen ble det skrevet ut 104 gebyrer a 750 kr på Paradis. Det gir den nette sum av 78.000 rett i statskassen.

— Det blir jo mye penger av det, men det er jo ikke målet, sier Børslid.

— Det hersker ikke tvil om at skadeomfanget og sjansen for dødsfall reduseres kraftig med bilbeltebruk når det smeller.

- Skremmende

Derfor er da også bilbeltekontroller høyt oppe på Vegvesenets prioriteringsliste. Bare i bergensområdet kontrolleres om lag 50.000 kjøretøyer i løpet av året.

Under dagens kontroll passerte 1500 biler. I tillegg til de fire som ble stoppet, slapp rundt 30 unna, selv om de kjørte uten bilbelte.

— Vi hadde rett og slett for mye å gjøre, sier Tom Børslid.

Selv om tallene fra kontrollen virker skremmende høye, er det slett ikke uvanlig.

— Erfaringsmessig er det rundt ti prosent av førerne som kjører uten bilbelte, forteller Vegvesenets områdeansvarlige.

— Det vi opplever som skremmende er at vi ikke ser noen bedring på de stedene vi har faste bilbeltekontroller.

Gir blaffen

Enda verre er det at mange ser ut til å gi blaffen i bilbeltebruk, selv etter gjentatte bøter og advarsler.

— I dag har var det folk som innrømmet at de var stoppet fem til syv ganger tidligere. Jeg kjenner også til et tilfelle hvor en fører fikk gebyr tre ganger på samme dag.

I tillegg til gebyrene for manglende bruk av bilbelte, ble det skrevet ut ti mangellapper grunnet tekniske forhold, fem kjøretøy ble avskiltet på grunn av begjæringer, 15 kjøretøy hadde feil farge på oblaten og tre personer ble anmeldt for å kjøre uten gyldig førerkort.