BT omtalte saken etter at Bergen tingrett dømte mannen til fengsel i ni måneder. Retten fant «at tiltaltes atferd klart kan karakteriseres som moralsk forkastelig. Det er her tale om en voksen mann på 44 år som stadig sender seksuelle tilnærmelser og intime meldinger til et barn», het det i dommen.

Han ble blant annet funnet skyldig i trusler og skremmende adferd overfor en 14 år gammel jente og en ansatt i Nav.

Fornøyd med avgjørelsen

Han anket over bevisbedømmelse og straffeutmåling, men ble ikke hørt i Gulating lagmannsrett.

— Jeg er fornøyd med at anken ikke førte frem. Det viser at dommen fra tingretten var korrekt, sier Line Hvidsteen Ingebrigtsen (bildet), bistandsadvokat for jenten.

Jenten flyttet ut

I begynnelsen av 2013 mottok den 14 år gamle jenten meldinger på Facebook. Det ble klart at det var en mann utenfor hennes hus som fulgte med henne. Han sendte meldinger som indikerte at han ønsket sex med henne.

Mannen var uteligger og hadde oppholdt seg i området utenfor jentens bolig og funnet ut hennes navn. Han sendte også henne en venneforespørsel på Facebook og tok kontakt. Et bilde med seg selv i finlandshette ble også sendt jenten.

Jenten og familien ble redde. Foreldrene fryktet for sikkerheten til datteren. De plasserte henne hos venner i en periode.

Sendte bilder av avdød

14-åringen slettet ham etter hvert som venn på Facebook, og da skrev han meldinger på sin åpne Facebook-side, som han regnet med at jenten fulgte med på.

Noen av meldingene inneholdt bilder av ham selv iførte finlandshette og bombejakke. Han sendte også bilder av Sigrid Giskegjerde Schjetne samt åstedet for drapet av henne i Oslo. 44-åringen var nemlig selv med å lete etter den avdøde Oslo-jenten.

- Helt uhåndterlig

Lagmannsretten deler tingrettens oppfatning av at innholdet i meldingene var ekkelt og svært skremmende.

«Han sendte bilde av seg selv iført finlandshette og bombejakke. Han skrev om blodbad på Facebook…. For en 14-åring og hennes pårørende må en slik uønsket tilnærming fra en ukjent voksen være helt uhåndterlig», het det i dommen fra Bergen tingrett.

Mannen ble også dømt for trusler mot offentlig tjenestemann. Han sendte flere truende meldinger til en kvinnelig Nav-ansatt fra 8. april 2011 til 10. februar 2012:

«Du skal dø i dag».

«Jeg skal personlig skjære ut øynene på deg».