— Det var noe av det første jeg gjorde etterpå. Jeg skrev ned alt jeg hadde opplevd, slik at jeg ikke skulle være i tvil om hva jeg selv hadde sett og opplevd, og hva jeg kunne ha hørt fra andre, sier Kjetil Vevle (23), som er sentralstyremedlem i AUF.

Han er blant de overlevende etter massakren på Utøya som snart kommer til å bli kalt inn til avhør hos politiet for å fortelle om sine opplevelser.

Notatene fra marerittet skrev han ned etter råd fra kulturminister Anniken Huitfeldt, som han møtte på Sundvolden hotell etter at han ble reddet i båt fra grotten der han hadde gjemt seg for gjerningsmannen.— Jeg føler at jeg har memorert godt det som skjedde. Jeg har helt fra starten hatt et bevisst forhold til at når jeg hører andre fortelle, så er det andres opplevelser og ikke mine, og at jeg ikke må blande det sammen, sier Vevle.

— Jeg føler jo at det er en plikt å fortelle det jeg vet til politiet, slik at de får alle detaljene de trenger. Men jeg håper det skjer snart, slik at jeg slipper å gå gjennom det gang på gang i tankene, sier Vevle.

kjetil_Vevle01.jpg
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Fikk råd av traumeekspert

Anniken Huitfeldt kom til Sundvolden hotell allerede fredag 22. juli. Før hun skulle inn, konfererte hun med barnepsykolog Magne Raundalen.

— Jeg ba om råd for hva jeg skulle si til ungdommene. Da fikk jeg råd om å be dem skrive ned det de hadde opplevd. Han fortalte meg at det var viktig i prosessen med å bearbeide grusomhetene, samtidig som minnet om det som hadde skjedd kunne forandre seg etter kort tid, forteller Huitfeldt.

Hun ba mange av ungdommene om å skrive ned både fakta og følelser. Målet var at de skulle huske det som hadde skjedd rent faktisk, og at de kunne ha notater å se tilbake på senere.

Hjelp til å sortere tanker

Også Eigil Knutsen i Hordaland AUF vil gjerne bidra til at politiet får opplyst saken best mulig.— Det er klart det ikke er en drømmesituasjon å måtte snakke om dette på nytt, men det må til, sier han.

Ifølge Knutsen har krisepsykologene som følger opp AUF-ungdommene vært til god hjelp med å sortere egne og andres inntrykk fra hverandre.

— Det er jo mye en har lest og hørt etterpå, og da er det greit å få orden i sitt eget hode på hva en selv har hørt, sett og luktet. Psykologene har vært til god hjelp med å få orden på hendelsesforløpet, sier Knutsen.

Oslo-politiet har nedsatt en egen "Breivik-enhet" som omfatter over hundre etterforskere. En av de mest prioriterte arbeidsoppgavene fremover er å få gjennomført vitneavhørene så snart som mulig.

Politi over hele landet

Til sammen skal over 700 personer avhøres i forbindelse med terroraksjonen. Dette inkluderer også de som var med på redningsaksjonen og plukket livredde ungdommer opp fra vannet.

— Alle politidistriktene i landet vil bli bedt om å bidra til avhørene, opplyser politiadvokat Henning Holtaas i Oslo politidistrikt.

Han sier politiet er bevisste på at de overlevende AUF-erne kan ha glemt deler av hendelsesforløpet, eller blandet deler av det sammen med historier fra sine venner og partifeller.— Ideelt sett ønsker enhver politietterforsker at et vitne isoleres etter en hendelse. Men vi er klar over at vitner til traumatiske hendelser ofte vil ha behov for å snakke med personer som har opplevd det samme. Derfor er det veldig fint dersom folk har skrevet ned og reflektert sine opplevelser i forkant av avhøret, sier Holtaas.

Han sier det er flere grunner til at politiet ønsker å avhøre samtlige som var i området på og rundt Utøya under og etter massakren fredag 22. juli. Blant annet er politiet ute etter opplysninger om hvordan drapene ble utført.

— Det vil kunne ha betydning for straffeutmålingen. I tillegg ønsker vi å gi de pårørende informasjon om hendelsesforløpet, og et så nøyaktig bilde som mulig av hva som skjedde med deres kjære, sier Holtaas.