GUNNAR WIEDERSTRØMGunnar.wiederstrom@bergens-tidende.no Øystein Heldal er offentlig ansatt styrer for fylkeskommunale Skjoldvegen barnehjem.— Dette er meget kjedelig, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen. - Fylkeskommunalt ansatte kan ikke på vegne av fylkeskommunen drive forretninger med seg selv. Dyktig styrer Heldal har i alle år hatt ord på seg for å drive en meget god institusjon, med høyt belegg og lave driftskostnader. Derfor ble han i august i fjor bedt av fylkesrådmannen om å utvide antall plasser med ti. Dette for å bidra til å dekke opp underskuddet på fylkeskommunale barnehjemsplasser.Barnehjemsbestyreren har ikke ligget på latsiden. Bare en drøy måned senere, skrev det private aksjeselskapet Frigg Eiendom kontrakt på kjøp av Friggs veg 12 til bruk som barnehjem.Frigg Eiendom AS ble stiftet 31. oktober med en innbetalt aksjekapital på 100.000 kroner. Formålet med selskapet er omsetning og drift av egen fast eiendom. Øystein Heldal er styreleder i Frigg Eiendom, men vet ikke om han eier aksjer i selskapet eller ikke (se egen sak).Selskapet kjøpte Friggs veg 12 29. september for 1,3 millioner kroner. 216.000 kroner i leie I oktober undertegnet Skjoldvegen barnehjem kontrakt med Frigg om å leie den 180 kvadratmeter store møblerte eneboligen for 18.000 kroner i måneden. Årsleie er 216.000 kroner for de tre boenhetene i eneboligen Men i Friggs veg var det ikke plass nok. Frigg Eiendom arbeidet for å skaffe plass til flere boenheter i nærheten av Skjoldvegen barnehjem. 13. november sendte derfor selskapet brev til styrer i Skjoldvegen barnehjem, Øystein Heldal, og tilbød barnehjemmet flere plasser. Dels ved utbygging i Friggs veg 12 og dels ved bygging i Skjoldvegen 35. Eier av Skjoldvegen 35 er Øystein Heldal selv. Sendte brev til seg selv I et brev datert 14. november skrev Heldal tilbake til Frigg Eiendom, der han selv er styreleder, at barnehjemmet er meget interessert i plassene:"Vi har som tiltak lenge vært på utkikk etter aktuelle bo-enheter uten å ha lykkes og dersom det skulle være muligheter for oss å kunne disponere ytterligere boenheter utover den leieavtale som vi har skrevet for Friggs veg 12, kan dette være av avgjørende betydning for om vi skal kunne lykkes med å fullføre prosjektet."I tillegg til å skrive kontrakt på vegne av fylkeskommunen, har altså Heldal på fylkeskommunens vegne sagt seg interessert i å leie boenheter som planlegges bygget på hans egen eiendom. Fylkesrådmann lover granskin - Jeg har vært veldig naiv

Som barnehjemsbestyrer inngikk Øystein Heldal avtale om å leie denne boligen som eies av Frigg Eiendom, hvor han selver styreleder.