I april i år var gutten, som da var 15 år, og to kamerater i en rubbhall i Kanalveien. Med en truck kjørte guttene inn i en parkert Porsche og en del lagervarer som sto i hallen. De brukte en sprittusj til å skrive «horekjøper» på passasjersiden av bilen og tegnet et dødningehode på panseret.

Skadene på bilen beløp seg til nesten 80.000 kroner, mens skadene på lagervarene og hallen var omtrent 109.000 kroner.

Den siktede 16-åringen har gitt en uforbeholden tilståelse, og dømmes i Nordhordland tingrett til 21 dagers betinget fengsel for grovt skadeverk. 16-åringen må betale 3000 kroner i bot og 78.586 kroner i erstatning for skadene på Porschen.

Retten mener at et totalt uprovosert skadeverk av et slikt omfang normalt skal føre til ubetinget fengsel. Ettersom tiltalte ikke var fylt 16 år da forholdet fant sted, og i tillegg har avgitt en uforbeholden tilståelse, nøyer retten seg med betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Påtalemyndigheten fremmet ikke krav om erstatning for skadene på lagervarene og hallen.

PASSASJERSIDEN: 16-åringen og to kamerater skrev «horekjøper» med sprittusj på passasjersiden av Porschen.
POLITIET
PANSERET: På panseret tegnet guttene et dødningehode med to knokler.
POLITIET
BRUKTE TRUCK: Guttene kjørte inn i den parkerte Porschen med en truck som sto i rubbhallen.
POLITIET