— Jeg skjønte at noe var galt. Både jeg og hun selv tok initiativ til mange samtaler - men det endte alltid med at hun ikke sa noe. Det var opplagt at noe hadde skjedd, men hun klarte bare ikke å få det ut. Det var da jeg foreslo at hun kunne skrive et brev hvis hun ville, sier læreren til Bergens Tidende.

Stefaren er i Bergen tingrett dømt til tre års fengsel, to av dem ubetinget. Retten har i formildende retning tatt hensyn til at det har tatt lang tid før saken er kommet for domstolen.

— Min klient hevder at han ikke har gjort noe av det han er dømt for, og dommen er derfor anket, sier 38-åringens forsvarer, Kim Gerdts.

Retten ser imidlertid ingen grunn til å tvile på jentens forklaring, og legger også stor vekt på forklaringene fra klasseforstanderen og helsesøsteren på skolen. Brevene som ble skrevet til læreren, er ansett som viktige bevis i saken.

Skrev stil om overgrep

— Da hun kom tilbake til skolen etter juleferien i 2001, var hun totalt forandret. Hun var innesluttet, og gjorde veldig lite skolearbeid. Jeg fikk henne inn til helsesøster flere ganger. Jeg skjønte ikke hva som var galt, men da hun skrev en stil om overgrep, koblet jeg med en gang. Overgrep er ikke noe vanlig tema i innleveringene i 8. klasse, sier læreren.

Det var etter at hun leste denne stilen at hun ba eleven om å skriv brev. Da læreren fikk brevene, koblet hun inn helsesøster, som hjalp jenten med å gå til politiet med saken.

Både i brevene og i retten har jenten, som i dag er 16 år, forklart at stefaren forgrep seg på henne nyttårsaften både i 1999-2000 og 2000-2001.

I begge tilfellene skal hun ha våknet mens han var i ferd med å gjennomføre samleie med henne. Han er derfor dømt både for å ha gjennomført samleie med en som ikke var bevisst, og for å ha hatt utuktig omgang med en person under 14 år.

— Som norsklærer hender det at du får en del ting som er veldig personlige gjennom stiler. Det meste er selvfølgelig oppdiktet, men det er viktig å være observant, spesielt hvis du allerede har en mistanke om at noe ikke stemmer, sier læreren.

Får skryt av statsadvokat

Hun føler selv at det tok veldig lang tid før hun kom noen vei med eleven sin, men får honnør for måten hun har behandlet saken på av konstituert statsadvokat Finn T. Ruud.

— Denne saken viser hvor viktig det er at de som jobber med barn og unge er bevisst på at barn blir utsatt for ting, og at de tar affære dersom de mistenker at noe er galt, sier Ruud.

Moren til jenten er rusmisbruker, og den biologiske faren er heller ikke mye inne i bildet. Hun blir derfor tatt hånd om av barnevernet, og går i dag i 10. klasse. I nesten hele 9. klasse var hun ikke i stand til å gå på skolen.

— Hun har byttet skole nå, så jeg har ikke hatt henne som elev siden hun gikk ut 8. klasse, men det ble veldig mye for henne å takle. Først ville hun ikke at noen andre enn jeg skulle vite om overgrepene, men hun gikk til slutt med på å gå til politiet, sier læreren.

I dommen står det at hun har hatt store personlige problemer etter overgrepene. Hun har vansker med å mestre normal omgang med andre mennesker, og problemer med å takle skolen. Retten legger til grunn at en del av problemene har med andre forhold i oppveksten å gjøre, men at overgrepene utvilsomt har påført henne store skader.