Brevet, som ble lagt frem for retten i går, var også signert en av de andre fornærmede jentene i saken.

I brevet står det at politiet skal ha presset de to jentene til å anmelde voldtekt og overgrep, og at de ville få penger for å forklare seg slik.

Det er ikke innholdet i brevet som nå skaper oppsikt, men hvordan det kom til. Dommer Gunnar Torkildsen syntes det var så oppsiktsvekkende at en advokat hadde medvirket på denne måten, at han ba om å få advokaten stevnet som vitne i saken. Dermed må Austgulen forklare seg om det spesielle brevet.

En fredag i februar i fjor, kort tid før den nå tiltalte kurderen ble fengslet, siktet for en rekke overgrep, troppet han opp på advokat Austgulens kontor. Med i følget var den 16 år gammel jenten, og en annen kurder som Austgulen tidligere hadde bistått.

Med seg hadde de tre et kladdeark. Dette var signert jenten og hennes venninne. Her sto det at jentene hadde blitt presset av politiet til å anmelde kurderen og at de ville får penger for å forklare seg. Samtidig frikjente de ham for alle beskyldninger om overgrep.

Austgulen ble bedt om å skrive brevet inn på pc. Ifølge tiltalte signerte den 16 år gamle jenten brevet, før de forlot kontoret. Derfra dro de videre til skolen til den andre jenten, for å få hennes signatur. Austgulen fikk brevet tilbake og sendte det til politiet.

— Når man ser hvordan saken har utviklet seg, er det lett å si at jeg aldri skulle hatt noe med dette brevet å gjøre, sier Austgulen.

— Men hun virket tydelig på at hun ville ha skrevet brevet og at det som sto der var riktig. Jeg gjorde ikke annet enn å skrive det ordrett inn, sier Austgulen.

Han hevder at ingen signerte brevet på hans kontor.

— Det var i alle fall ingen som utøvde press på noen slags helst måte.

— At jenten var ung, gjorde ikke det deg betenkt over å skrive brevet for dem?

— Hun var ung, ja, men dette var et brev som alt var skrevet. Jeg skrev det bare inn på pc og leverte det senere til politiet. Jeg har ikke tatt stilling til innholdet det har.

Påtalemyndigheten vil bruke brevet som bevis for at kurderen har brukt tid og energi på å forsøke å få jentene til å trekke anklager eller forklaringer.

Det er politiets syn at 25-åringen på en kynisk måte har lokket til seg ungjentene, systematisk ved å oppsøke dem i sentrum, skaffe seg mobilnumrene deres, for senere å få dem med seg hjem. Det påstås også at gaver skal ha blitt brukt for å lokke til seg sex med dem.