• Jeg har fått noen bekymringsmeldinger fra ansatte som spør om det er trygt å komme tilbake på jobb. Særlig unge som planlegger svangerskap er urolige.

Det sier Marion Hammer, tillitsvalgt for sykepleierne på hjerteavdelingen ved Haukeland sykehus etter helgens avsløringer om krefttilfellene ved avdelingen.

At det nå også snakkes om muligheten for andre skader enn kreft, for eksempel genskader som følge av røntgenstråling, uroer de unge som er i den aktuelle aldersfasen for å få barn.

Gravide skjermes

— På den andre siden er det betryggende å vite at rapporten som nå foreligger fører til økt fokus på risikoen ved utstyret vi jobber med. At alle ansatte vil bli fulgt opp med systematiske helseundersøkelser er også positivt, sier Hammer.

Også tidligere har det vært en godt innarbeidet rutine å ta spesielle forholdsregler ved svangerskap for dem som har arbeidet med det kraftigste røntgenutstyret. Så snart en ansatt har fått vite at hun er gravid, har hun blitt tatt ut av risikosonen og satt til å arbeide med andre oppgaver på avdelingen. Dette har vært fast praksis i mange år.

Usikkerhetsmoment

— Men vi er jo etter hvert blitt mer oppmerksomme på at også tiden før graviditet har inntrådt, kan være en sårbar periode. Det er et usikkerhetsmoment som nok kan være til bekymring for dem som planlegger å bli gravide, mener Hammer.

Hun presiserer at etter at systemet med måling av stråledoser er blitt innskjerpet, det vil si at hver enkelt ansatt alltid skal være utstyrt med et måleinstrument som måler strålingen, er det ingen som har vært i nærheten av faregrensene som Statens strålevern har fastslått.

Instrumentene avleses for øvrig en gang hver tredje måned, ikke bare en gang i året som det var opplyst i BT søndag.

Krav på yrkesskade

Nå begynner den juridiske gjennomgangen av hver enkelt sak i tilknytning til krav om yrkesskadeerstatning. Det er fagforeningsjurister i Norsk Sykepleierforbund som skal ta seg av dette. Det kan ofte være vanskelig å skille mellom yrkesrelatert kreft og krefttilfeller som har oppstått av andre årsaker. I dette tilfellet slår imidlertid rapporten fra Seksjon for arbeidsmedisin fast at det er sannsynlig at sykdomstilfellene skyldes røntgenstråling på arbeidsplassen.