— Hva skjer med verdien på husene her dersom vi får 30 meters høyspentmaster overalt om to år? undrer den ferske Øygarden-beboeren, Aud Karin Lønvik.

Hun flyttet til kommunen for et halvt år siden i en bolig på Tjeldstø. Huset ligger i nærheten av Tjeldstømarka som er fredet på grunn av lyngheien og alle fuglene som hekker der.

Legges ved gassrørene

— Vi kommer ikke til å få noen høyspentmast i hagen, men vi vil jo se det fra huset. Det vil jo bli forferdelig stygt, sier Løvik.

Det var først i går, på trilleturen med sin toårige sønn Ruben, at hun la merke til de oransje varselskiltene på den ene siden av riksveien like før Stureterminalen. De markerer kondensatledningen som frakter olje og gass under jorden fra Kollsnes til terminalen.

— Tenk, nå har jeg bodd her i et halvt år uten å legge merke til dem. Det blir noe helt annet med store master i landskapet, sier hun.

Det er i forbindelse med denne traseen at BKK planlegger å legge luftledningen dersom luftalternativet blir valgt.

— Fordelen ved å legge traseene sammen er at vi ikke vil beslaglegge mer areal enn nødvendig. Vi samler inngrepene, som vi kaller det, sier Bjørn Walle, spesialrådgiver i BKK Nett.

- Ikke bekymre dere

Det er ikke utredet nøyaktig hvor en eventuell luftledning vil stå enda. Utredningen skal være klar innen høsten 2007, forklarer informasjonssjef i BKK, Juliet Balgobin.

— Folk skal ikke bekymre seg for tidlig. Vi har tre likestilte alternative traseer som skal utredes - det er altfor tidlig å snakke om hvor master skal stå, forsikrer hun.

Øygarden kommune blir lite rammet dersom en av de to andre traseene blir valgt. Her legges det opp til at luftledningene skal gå fra Kollsnes og ut i Osundet.

— Her går det kraftledninger fra før, så det gjør ingenting, sier ordfører i Øygarden kommune, Olav Martin Vik.

Mast utenfor stuevinduet

Både Aud Karin Lønvik og sauebonden Nina Harkestad er bekymret for de helsemessige konsekvensene ved å ha høyspentmaster som nærmeste nabo.

— Det er ikke så lenge siden jeg så på fjernsynet hvordan slike kraftledninger i nabolaget kan forårsake kreft. De kan ikke legge ledningen i luften når de ikke er klar over konsekvensene av det enda, sier Harkestad.

Kondensatledningen går tvers gjennom eiendommen hennes på Harkestad, hvor villsauene hennes ferdes. Nå risikerer hun også å få en høyspentmast rett utenfor stuevinduet.

— Det syns jeg ikke noe om i det hele tatt. Myndighetene har penger til å legge kraftledningen i jorden hvis de vil, sier hun.

Nilsen, Arne
Nilsen, Arne