• Jeg er skremt over at bybanen henger i en tynn tråd. Uten bybanen vil hele bergensprogrammet med Ringvei Vest og Skansetunnelen være ødelagt.

Det sa samferdselsminister Torild Skogsholm (V), da hun besøkte Bergen i går.

Skulle et fremtidig bystyreflertall fra Høyre og Fremskrittspartiet skrinlegge bybanen, rykker hele bergensprogrammet og samferdselssatsingen i byen tilbake til start.

Statsråden gjorde det også klart at uten en offensiv kollektivsatsing, blir det heller ikke nye statlige kollektivpenger til Bergen.

Hvis Bergen derimot går videre med bybane og kollektivsatsing, er det ikke måte på hva staten vil bidra med.

Allerede på neste års statsbudsjett har Skogsholm klar en del helt nye millioner til kollektivsatsingen. Det vil være en gulerotordning der byen blir premiert i forhold til de konkrete kollektivsatsinger de kommer opp med.

Penger allerede neste år

-Disse midlene kommer ikke til erstatning for andre penger, og vil helt og holdent være avhengig av hvor god jobb Bergen vil gjøre i årene fremover. Og vi er innstilt på å komme med en slags startpakke allerede i neste års statsbudsjett, sa Skogsholm uten å ville konkretisere noe beløp.

-Kan du eksemplifisere dette?

-Bygger man parkeringshus på Festplassen, eller på andre måter legger til rette for mer bilbruk i sentrum, så kan man ikke forvente seg penger. Øker man derimot frekvensen på bussrutene og fremkommeligheten for bussene, kan man regne med nye statlige midler, sa statsråden.

Bergen får ansvaret alene

Minst like viktig som muligheten for nye penger var Skogsholms budskap om å gi ansvaret for hele kollektivsatsingen til kommunen. Foreløpig som en forsøksordning.

Her følger det i utgangspunktet ikke nye penger med.

I dag er nok fordelingen av kollektivansvaret mellom stat, fylke og kommune et hinder i seg selv for å finne de beste løsningene. Derfor vil Torild Skogsholm prøve å gi hele ansvaret for all drift og planlegging av kollektivtrafikken til Bergen kommune. Dette innebærer også at ansvar for trafikksikkerhet, parkeringspolitikk, kollektivfelt og øvrige riksveier også skal legges til kommunen.

I utgangspunktet betyr ikke dette noen overføring av faglige ressurser fra Statens vegvesen, som i dag har en del av dette ansvaret. Kommunen vil derimot kunne bestille sine tjenester fra Vegvesenet.

Bergen skal styre bybanen

Den nye forvaltningsmodellen betyr at Hordaland fylkeskommune blir fratatt enda flere oppgaver.

— Det betyr imidlertid ikke at fylket kan fraskrive seg alt ansvar. Det er en forutsetning at Hordaland fylkeskommune skal stille opp med minst like mange penger til Bergen som i dag, sa Skogsholm.

Det nye eneansvaret for kollektivsatsingen inkluderer også bybanen og senere driften av den, understreket statsråden.

Bybanen vinner ikke valg

Hun er ikke overrasket over at bybanen ikke har vært noen god valgsak for partiene som har frontet den.

— Det har aldri vært populært å være ikke-populistisk. I valgkamper blir løftene kortsiktig. Bybanen staker derimot ut en langsiktig bærekraftig utvikling. Det var heller ikke særlig populært da man begynte å planlegge t-banen i Oslo. Men uten den hadde vi hatt motorveier med 12 felt i hver retning gjennom byen, sa ministeren.

Byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen (Sp) var særdeles godt fornøyd med at bybanen og Bergensprogrammet er med i det ansvar for kollektivtrafikken som byen nå blir alene om.

Han legger derimot ikke skjul på at han nærer en viss frykt for at den store kollektivsatsingen ikke vil kunne gjennomføres, dersom Høyre og Fremskrittspartiet overtar makten i byen.

TINDRENDE KLAR: Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) var i går tindrende klar på at uten bybane foreligger det heller ikke noe bergensprogram med planer for Ringvei Vest og Skansetunnellen. Venstres 1. kandidat i bystyret, Hans-Carl Tveit og byråd, Nils Arild Johnsen, var meget tilfreds med det de fikk høre.<p/>FOTO: VEGAR VALDE