Bergens Tidende blir med på en rundtur i nabolaget på Skotaberg. Vi starter i enden av Skotabergsveien, kjører via Storasletto, Flathaugane og Midthaugen. Magny Huseth peker på hus etter hus.

— Der er en død, i det huset døde både mor og datter.

Ett sted ligger tre hus på rad, et annet sted ligger fire hus i en klynge. Listen over husnummer og navn er lang. 29 mennesker er døde av ulike krefttyper de to siste tiårene.

Føler seg utrygg

— Bare her i Skotabergsveien er det 19 som har dødd. Jeg er ikke alene om å synes at dette er rart. Det er flere naboer som har reagert, men vi vet jo ikke hva årsaken kan være, sier Magny Huseth.

Naboer Bergens Tidende har vært i kontakt med er også skremt over alle dødsfallene. De ber om at det blir satt i gang en granskning.

Seks av Kirsten Agasøster sine nærmeste naboer har dødd av kreft.

— Det er virkelig skummelt. Vi føler oss utrygge. Neste gang kan det være min tur, sier Agasøster som bor i Flathaugane.

Johanna Lysen bor på Midthaugen. Hun spør seg hvorfor skal det være så mange yngre i sin beste alder som dør?

— Det er rart å gå tur i nabolaget å tenke at der bodde hun og der bodde han.

Tror flere er rammet

Lungekreft, blodkreft, mage- og tarmkreft og hudkreft. Det er ulike krefttyper som har tatt liv på Skotaberg.

— Det rare er at ingen av dem jeg kjenner røykte. En dame som fikk hudkreft, solte seg ikke mye heller.

Magny Huseth vokste selv opp i Skotabergsveien 39. I 1982 overtok hun bestemorens hus rett over gaten, etter at den eldre kvinnen døde av blodkreft.

— Alle dødsfallene med unntak av fire, har skjedd siden 1982.

Hun tror flere kan ha blitt rammet, siden det var mange barn i husene på Skotaberget da hun vokste opp.

I avisen Sunnhordland sist uke fortalte hun om dødsfallene og lanserte teorien om at gamle eternittholdige vannrør eller radongass kunne være årsak til krefttilfellene.

Kommunelegen avviser

Magny Huseth har kontaktet kommunelegen på Stord for å gjøre han oppmerksom på omfanget, men føler hun ikke ble tatt på alvor.

— I tilfelle vi skal gå videre med saken, må vi ta det opp med Kreftregisteret for å få en oversikt over krefttypene og fordelingen, sier kommunelege Lars Helge Sørheim.

Han har imidlertid ingen forhåpning om å finne en felles årsaksfaktor fordi kreft kan skyldes så mangt.

— At radon og asbest er en forklaring, finner jeg helt urimelig, sier Sørheim.

Skotaberget fritt for eternitt

Kjell Nesbø, leder for utbygging og eiendom i Stord kommune, kan helt og fullt avkrefte asbestmistanken

— Det er eternittrør flere steder på Stord i dag, men ikke på Skotaberg. Der er det bare gode, gamle støpejernsrør, sier Nesbø.

Folkehelseinstituttet er heller ikke urolig for gamle vannrør av eternitt.

— Etter ti år med undersøkelser, er vi nå helt trygge på at det ikke finnes noen sammenheng mellom kreft og eternittholdige vannrør. Den type asbest som blir løsrevet fra eternittrør, har altfor korte fibre til at de kan gjøre noen skade på mennesker, sier Truls Krogh, avdelingsdirektør ved avdeling for vannhygiene ved Folkehelseinstituttet til avisen Sunnhordland.

- Tilfeldigheter

Forsker Tor Haldorsen ved Kreftregisteret kjenner ikke til at folk kan få kreft fra vannet de drikker. Han mener at krefttilfellene i Skotaberget kan skyldes tilfeldigheter.

— Vi har tidligere gransket enkelte nabolag og arbeidsplasser der det har vært mye kreftsyke mennesker, uten å finne én felles faktor.

Han nevner KNM Kvikk-saken som et godt eksempel, men kan ikke si hvor ofte slike ansamlinger av kreft forekommer.

Fire av ti mennesker vil oppleve å få diagnosen kreft en gang i livet.

— Mange blir forbauset over at tallet er så høyt, sier Haldorsen.

Selv om ekspertene er entydige, slår ikke Magny Huseth seg til ro.

— Noe må det jo være. Dette er ikke normalt.

Ifølge avisen Sunnhordland vil miljøvernrådgiver Oscar Ingebrigtsen i Stord kommune prøve å få i stand et informasjonsmøte for å kartlegge omfanget.

TETT I TETT: Det er tett mellom husene på Skotaberg. 29 mennesker er døde av kreft i løpet av et par tiår. I Skotabergsveien, som går på skrått oppover mot venstre midt på bildet, er antallet 19. Beboere i nabolaget føler seg utrygge. <p/> FLYFOTO: BJØRN ØSTREM