«Overvåkningskamera er montert! Plassering av boss utenfor containeren anmeldes!».

Plakaten festet med gaffatape på avfallscontaineren i Baneveien på Nøstet taler sitt tydelige språk. Tvers overfor den offentlige plassen containeren står plassert på, blinker det rødlys i et overvåkingskamera hengt opp på husveggen.

Bak overvåkingen står Sydnes og Nøstet Velforening der politiker Gunn-Vivian Eide (V) er medlem og hennes ektemann Tormod Carlsen er styreleder.

I januar i år vedtok Bergen Venstres årsmøte et forslag om avgift på dataovervåking i det offentlige rom. Alle som setter opp overvåking er pliktig å varsle Datatilsynet.

BT får opplyst av Datatilsynet at dette ikke er gjort av velforeningen.

— Uproblematisk

— Det er styret som har besluttet å sette opp kameraet, men det er ikke overvåking som skjer. Det er et lekekamera, sier Gunn-Vivian Eide.

Ifølge Eide ble kameraet satt opp for å hindre forsøpling og rotteplage.

— Velforeningen har prøvd med vennlige henstillinger, men uten effekt. Vi sliter veldig med forsøpling. Etter at kameraet kom opp har det blitt mindre fremmed boss.

- Partiet ditt stiller seg skeptisk til overvåking og ønsker avgift på dataovervåking i offentlige rom. Hva har du å si til at velforeningen du er medlem av villeder folk med et leketøyskamera?

— Jeg synes ikke det er problematisk fordi det er et lekekamera som har hjulpet i forhold til miljøet. Men hvis det er forbudt må det ned. Nå som BT skriver om kameraet vil jo bossproblemet kommer tilbake, sier Gunn-Vivian Eide.

— Forsøpling er det store problemet her. Styret har gjort en kjempejobb og tatt i bruk flere tiltak for å være mest mulig miljøvennlige.

Etikken ikke diskutert

Etter at BT omtalte saken i dag, har velforeningen sendt brev til Datatilsynet med spørsmål om hvordan de skal forholde seg til regelverket, og om det er mulig å søke om å få beholde lurekameraet.

Ifølge styreleder og ektemann Tormod Carlsen ble kameraet, som ble kjøpt på Clas Ohlson for noen hundrelapper, oppført i vinter.

— Vi har ikke meldt det til Datatilsynet siden det er et lekekamera, sier Carlsen.

- Men det blinker i et rødt lys?

— Det er for at kameraet skal virke ekte.

Carlsen forteller at kameraet er satt opp som en prøveordning.

— Vi mener det er forsvarlig ut fra at det kan redusere forsøplingen.

- For å gjøre folk utrygge

Ifølge Datatilsynet kan overvåkingskamera godtas dersom det er særskilt risiko for straffbare handlinger.

- Har Sydnes og Nøstet Velforening diskutert det etiske med å sette opp et falskt kamera?

— Vi har ikke tatt den store debatten. At kameraet utgir seg for å være ekte er poenget. Det er for å gjøre folk utrygge, sier styreleder Tormod Carlsen.

- Og dermed villede dem?

— Ja, men det er jo ingen reell overvåking, så det er ikke det samme som om kameraet hadde vært ekte. Det hadde blitt en helt annen diskusjon i styret om det var ekte.

- Så målet helliggjør middelet i forhold til lekekameraer?

— Ja, vi synes det. Men om Datatilsynet advarer mot lekekameraer, vil vi rette oss etter det.

OVERVÅKER SØPPELSYNDERE: Sydnes og Nøstet Velforening med styreleder Tormod Carlsen i spissen har tatt nye metoder i bruk for å få slutt på at fremmede dumper boss ved deres husavfallscontainer.
Paul S. Amundsen