Bekymringen for forurensningen på grunn av kjøring med piggdekk, var tverrpolitisk i bystyret i går.

Men det er bare Sosialistisk Venstreparti og Venstre som er villig til å innføre gebyr som et forsøk på å få flere av byens innbyggere til å skifte til piggfrie dekk vinterstid.

Stor bekymring

Bakgrunnen for at piggdekkbruk kom på dagsordenen i går, var en trafikktelling fra i vinter som viste at det var færre som kjørte piggfritt i år enn i fjor.

— Bekymringsfullt, konstaterte komitéen for miljø og byutvikling, Thor Brekkeflat (Ap). Han var enig med byrådet som mener at det må innføres piggdekkgebyr dersom det blir enda flere som skifter til pigg-dekk de kommende vintrer. Hans Edvard Seim fra Høyre mente at det også var andre tiltak som burde settes inn. Han pekte på at dårlig vedlikehold av veiene nok var årsaken at så mange velger å kjøre med piggdekk.

Ingen tvil i SV

Tale Hungnes var imidlertid ikke i tvil. På vegne av SV la hun frem et forslag om å innføre gebyr allerede fra kommende årsskifte. Men hun fikk bare støtte av Venstre i forslaget. Torstein Dahle fra RV understreket at RV var sterkt i tvil. Men partiet vil støtte Arbeiderpartiet og byrådet. Han forklarte partiets sin gebyrmotstand slik:

— De som har mange penger kan kjøpe seg til trafikksikkerhet og piggdekk ved å betale gebyrer. De andre må kjøre farlig uten pigger.

Dårlig vintervedlikehold gjør også veiene ekstremt farlige. Spesielt enkelte steder i Arna er det nødvendig å være godt skodd på vinterføre.