Sammenliknet med i fjor er det i år 12,3 prosent færre som søker seg til høyere utdanning i realfag i år.

— Det er noen få lyspunkt, men stort sett er det skrøpelig søkning også hos oss, sier Leiv Sydnes, UiB-rektor og kjemiker.

Han mener den lave søkningen fører til at realfagsstudiene ved UiB får mindre motiverte studenter.

— Det betyr større frafall. Vi får stort sett fylt opp alle fagene, men noen av studentene søkte gjerne realfag fordi de ikke kom inn andre steder. sier Sydnes.

Viserektoren mener at mangelen på realfagslærere er mest skremmende.

— Det er veldig alvorlig at antall realfagslærere synker så kraftig, samtidig som vi ikke utdanner nok nye. Det må tas tak i med en gang, sier han.

Stipend og ekstra studiepoeng for realfagsstudenter er to av tiltakene som er blitt foreslått de siste dagene. Sydnes ser på det som en kortsiktige løsninger.

— Det løser ikke det grunnleggende problemet. Vi må ha en holdningsendring og få skoleelever til å forstå at realfag er noe som angår oss hver dag. Samtidig må det satses mer på realfag i ungdomsskolen og den videregående skolen, sier Leiv Sydnes.