Fortvilte sauebønderi Naddvik beitelag i Sogn starter i dag sauesanking i fjellene mellom Årdal og Lærdal flere uker før normalen. Årsaken er at de vil berge så mange som mulig etter at over 100 sauer trolig er tatt av jerv.

Til sammen 76 sauekadaver er funnet, og turfolk har tatt bilder av blodige og hardt skadde sauer i hele fjellområdet denne sommeren.

Det har vært en skrekksommer for sauebøndene i Sogn. Nå vil de ha sauene ned fra fjellet så raskt som mulig.

— Vår verste frykt

Hardest rammet av jerveangrepene er Siri Benjaminsen og Per Bjørkum.

— Vi frykter at 100 av våre 400 beitende sauer har blitt drept av jerven, sier Bjørkum.

SAMLER OPP: Jerven dreper et stort antall sau for å samle opp til vinteren som den gjemmer i elver og steinrøyser.
PRIVAT
20140730_083448554_iOS.jpg
PRIVAT

Vanligvis starter ikke sauesankingen før i midten av september.Allerede 10. juli vart det slått full alarm. Per Bjørkum mottok en melding fra en turgåer som hadde funnet et sauekadaver i en elv. Bjørkum sendte gjeterne som bor på stølen for å lete. På veien fant gjeterne to kadaver til.

— Vår verste frykt var blitt en realitet. Aldri før har vi fått melding om jerveangrep så tidlig i beitesesongen.

De tre bøndene fra Naddvik har til sammen 1000 beitende sauer i området.

Ikke klare ennå

Sauebøndene har nå laget en evakueringsplan og er i full gang med å kontakte folk som skal være med på sauesankingen.

— Vi må prøve å få sauene ned tidligere. Mange tenker nok at det er merkelig at vi ikke har startet før nå. Grunnen til det er at sauene har et naturlig instinkt for å være i fjellet om sommeren der de sprer seg over store områder. Det å samle sauene midt på sommeren er enklere sagt enn gjort. Vi må ha nok beite og fôr til sauene når de kommer ned igjen. Ikke alle er klare for slakt og disse er avhengig av nok beite på innmarken vår. Det er en syklus som er vanskelig å bryte og det å starte sankingen en til to uker før kan være utfordrende, seier Bjørkum.

Beiteområde ligg ca. 1300 meter over havet og dekker et stort areal.

Bøndene har siden 10. juli hatt to til tre jegere oppe hver natt for å jakte på jerven etter at de fikk skadefellingsløyve fra Fylkesmannen. Da villreinjakten startet 20. august hadde Naddvik beitelag søkt om løyve for at jegerne fikk lov til å ta ut jerven om de så den fram til lisensjakta starter 9. September.

Rein Arne Golf fra Statens Naturvernoppsyn opplyser om at det kan være tegn på at det er flere jerver som herjer i området og ikke et streifdyr som først antatt.

Gjemmer unna til vinteren

Det om lag 16 kg tunge dyret er vanskelig å få øye på siden det holder seg i aktivitet om natten og er svært menneskesky. Størst sjans for å få tak i jerven er om vinteren da det er sporsnø. Jerven dreper et stort antall sau for å samle opp til vinteren som den gjemmer i elver og steinrøyser.

Benjaminsen og Bjørkum mener begge at myndighetene har ikke har tatt ansvar for jervangrepene i sommer.

— Vi skulle ønske at det hadde blitt lagt et større trykk på uttaket fra starten av. Statens Naturoppsyn har blitt bygd på store offentlige midler for å forvalte disse rovdyrene. De har kapasitet både med jegere og helikopter som de kunne ha satt inn tidligere for å ta ansvar i denne situasjonen. Når det er snakk om å regulere opp er det ikke begrensninger på hvor mye penger og resurser de legger ned. Dersom de hadde fokusert like mye på uttaket av jerv, så hadde det vært kjempeflott for oss, sier Benjaminsen.