— Nøyaktig same staden, konstaterer Lars Lefdal. Saman med Kai Lille-Homb er han der ei ung kvinne i går måtte bøta med livet.

Kai Lille-Homb er mannen som sette i gang Aksjonsgruppa for rassikring av riksveg 55 Sogndal-Leikanger i 1994. Seinare er det skipa rassikringsgrupper i fleire fylke, og ei som femner over heile landet. I 2000 heldt Leikanger ein nasjonal konferanse om rassikring av vegar.

Lille-Homb fekk ein god støttespelar i Lefdal etter hans skrekkoppleving i Fatlaberget.

— Eg har ingen vanskar med å vedgå at det var ein skremmande situasjon. Steinane hagla rundt oss på alle kantar, seier Lefdal.

— Det er meiningslaust at slike prosjekt skal delfinansierast med bompengar. Dette er ein 70 år gammal veg som ikkje lenger er trygg. Difor bør staten ta kostnaden med å setja han i stand, seier Lille-Homb.

Han viser til at bompengedelen utgjer mellom 80 og 100 millionar kroner.

— Dette er småpengar for staten, men eit stort løft for pendlarane som treng vegen dagleg, seier han.

Han meiner det er etterpåklokskap å hevda at Fatlabergtunnelen burde kome først. Ei ulykke kunne like lett ha hendt ved Stedjebergtunnelen, som vart bygt først fordi den er nærast Sogndal, eit større senter enn Leikanger, med meir lokaltrafikk.

RESPEKT FOR FATLABERGET: Tidlegare vegsjef og stortingsmann Lars Lefdal (t.v.) og leiar for Aksjonsgruppa for rassikring, Kai Lille-Homb ser på ulykkesstaden. Bilen med den omkomne stogga mot muren i bakgrunnen.

FOTO: ARNE HOFSETH