• Skredfaren er økende i alle fjellstrøk på Vestlandet på grunn av vind, nedbør og stigende temperatur.

Det er avdelingsleder Frode Sandersen i Norges Geotekniske Institutt (NGI) som sier dette til BT.

— Slik de meteorologiske forholdene har vært de siste dagene i Sør-Norge, øker faren for at snøskred utløses av seg selv, sier Sandersen. - Mildværet vil medføre at det raser snø ned bratte fjellsider. Det var dette som skjedde da et snøskred gikk over Rv 50 ved Østerbø i Aurlandsdalen i går. Slike ras kan vi vente flere av de nærmeste dagene. Men etter noen dager med mildvær, vil snøen stabilisere seg og skredfaren bli redusert, sier han.

Tre dødsfall i år

Tre mennesker har mistet livet i snøskred i Norge i år: En 28 år gammel mann ble drept i et selvutløst flakskred i februar på vei ned fra Torfinnstind i Jotunheimen. Senere samme måned mistet en 43 år gammel mann livet da han gikk på ski i Mauken i Målselv. Det tredje dødsofferet var den 45 år gamle mannen som døde etter skredulykken i Jølster lørdag.

I tillegg til dette, har det vært to skredulykker som har medført alvorlig personskade: En ung gutt ble tatt av skred i Vatnahalsen i Myrdal. En mann ble alvorlig skadet etter at han ble tatt av skred på Vassfjellet sør for Trondheim.

— Felles for alle disse ulykkene, er at skiløperne har gått i terreng som vi vil karakterisere som farlige på grunn av snøskredfare, sier Sandersen.

Lager snøskredkart

— I mange år har NGI på oppdrag fra Forsvaret utarbeidet kart der vi tegner inn områder vi vurderer som farlige på grunn av skredfare. Disse kartene gjøres nå tilgjengelige for sivilt bruk. NGI kan i løpet av kort tid lage snøskredkart for turbruk som viser hvor skred kan bli utløst. Etter vår mening vil bruk av slike kart gjøre ferdselen i fjellet tryggere og forhindre ulykker, sier Sandersen, som har dette rådet å gi:

Generelt bør skiløpere holde seg unna skråninger som er brattere enn 30 grader. Et god råd er også å følge fjellrygger ned mot dalførene. Følg rygg - vær trygg, er et godt råd. I tillegg vil jeg be folk som måtte ha skaffet seg våre snøskredkart om å holde seg utenfor de røde områdene vi har lagt inn, sier Frode Sandersen.