Det er Justisdepartementet som legger frem denne meldingen, og det skjer like over påske, opplyser fungerende informasjonssjef Lise Steensland til Bergens Tidende.

Hun vil ikke opplyse noe nærmere om hva meldingen kommer til å si om skredberedskap. Norges Geotekniske Institutt mener imidlertid at alt ansvar for skredvarsling og skredvurdering bør samles i ett eneste departement.

— Og det eneste departementet som alltid er involvert, uansett hvilket skred det dreier seg om eller hvem som blir rammet, er Justisdepartementet gjennom politiet, sier informasjonssjef Kjell Hauge i Norges Geotekniske Institutt til NTB.

— Vi ønsker at de som sitter med ansvaret for problemene i forbindelse med skred, må bli bedre i stand til å kunne vurdere når det oppstår farlige situasjoner. Og det er langt billigere å montere måleutstyr i fareområder enn for eks. å bygge tunneler, sier Kjell Hauge.