Retten mener mannen kun kan dømmes for uaktsomt heleri, og satte straffen ned fra halvannet års fengsel til 120 dagers betinget.

Bakgrunnen for opprullingen av saken var at ledelsen ved Fana Stein & Gjenvinning sommeren 2001 oppdaget at store mengder aluminiumbokser var sporløst forsvunnet. Selskapet har eneansvar for resirkulering av tomme øl— og brusbokser i Hordaland.

Det viste seg å være en utro tjener ved gjenvinningsanlegget og en lastebilsjåfør som sto bak. Totalt hadde tyvegodset en verdi på nærmere 2,2 millioner kroner.

I retten forklarte den 55 år gamle skraphandleren at han fikk en anonym oppringning, hvor han ble tilbudt tomgodset mot kontant betaling. 55-åringen slo til, og solgte siden aluminiumen til forretningsforbindelser på Østlandet med god fortjeneste.

Likevel hevder han ikke å ha fattet mistanke om at det var ugler i mosen, spesielt ikke siden var snakk om et så stort parti.

Den forklaringen holdt ikke i tingretten, som dømte skraphandleren til fengsel i halvannet år for heleri.

Men en delt lagmannsrett mener det er så mange usikre momenter omkring handelen at 55-åringen ikke kan dømmes for mer enn uaktsomt heleri. Dommerne mener 55-åringen burde ant uråd, men finner det ikke bevist at han med vitende vilje inngikk en handel om kjøp av tyvegods.

Skraphandleren har hele tiden nektet straffskyld, og hevder han handlet i god tro.