— Det er ingen tegn på at skrapesyken har spredd seg til andre gårder. Likevel oppfordrer jeg småfe-eiere til å melde fra dersom en av sauene dør, eller må avlives på grunn av sykdom, sier fylkesveterinær for Hordaland og Sogn og Fjordane, Bjørn Thorson til Bergens Tidende. Buskapen teller 49 sauer, inkludert årets lam.

Skrapesyken ble påvist på en fem år gammel søye av rasen norsk hvit sau. Den aktuelle sauen ble syk på senvinteren, og ble dårligere etter lamming. Den ble avlivet, og torsdag denne uken ble det fra Veterinærinstituttet i Oslo påvist skrapesyke.

Også sist gang skrapesyke ble oppdaget i Hordaland var det i Lindås kommune.

— Det var et tilfelle i Lindås i 1998, men det har ikke noen sammenheng med tilfellet som er oppdaget nå. Gårdene ligger langt fra hverandre, og det har ikke vært noen kontakt dem imellom, sier Thorson.

Det er ikke funnet noen sammenheng mellom skrapesyke og sykdom hos mennesker.

Atypisk form

Vanligvis smitter skrapesyke gjennom morkake eller fostervann til andre dyr i flokken. Det kan smitte fra en buskap til en annen dersom det handles med levende dyr.

— Skrapesyken som er påvist i Lindås er en atypisk form av sykdommen. Det betyr at den oppstår spontant i buskapen, uten at den kan knyttes til en spesifikk smittekilde. Disse sauebøndene har hatt svært liten kontakt med andre bruk, så hvordan smitten har oppstått på gården er et åpent spørsmål, sier Thorson.

Jobbes aktivt

Ifølge Thorson jobbes det aktivt for å kartlegge og motvirke skrapesyke i Norge.

— Det blir foretatt en grundig hjerneundersøkelse av alle selvdøde dyr over 18 måneder, og alle sauer som avlives blir undersøkt. I tillegg er det krav om at 6200 hjerner fra dyr som er slaktet skal undersøkes hvert år, sier distriktsveterinæren.

Han forteller at det gjelder klare prosedyrer for gårdsbruk der skrapesyke blir oppdaget.

— Sauefjøset og alt som har med produksjonen å gjøre skal vaskes og desinfiseres, og alt som er av utstyr skal sjekkes grundig. Tidligst to år etter at saneringen er gjennomført kan man ha dyr i fjøset igjen.

Tar det tungt

I går kveld var Thorson i møte med den ulykkelige sauebonden.

— De tar dette veldig tungt, det gjør alle som opplever noe slikt. Det ligger fryktelig mye arbeid i en god besetning, og plutselig er hele besetningen borte, sier han.

Det er ikke klart når sauene skal avlives, men det vil skje med det aller første. Da vil man få svar på om flere av sauene var smittet av skrapesyke.