Den øvrige besetningen på gården er pålagt restriksjoner, melder Mattilsynet.

Det skal dreie seg om skrapesyken Nor98, som er mindre smittsom enn klassisk skrapesyke, men samtidig en variant som man ennå ikke har funnet smitteveien til.

Søya ble undersøkt og oppdaget i forbindelse med et nasjonalt overvåkingsprogram for skrapesyke som overvåker levende dyr og tar prøver av selvdøde dyr og slaktedyr.

Skrapesyke Nor98 ble første gang oppdaget i Norge i 1998, derav navnet.