For andre gang på ett år, er det påvist skrapesyke Nor 98 hos en sauebesetning i Gulen i Sogn og Fjordane.

— Vi oppdaget sykdommen gjennom hjerneprøve fra sau som ble slaktet, sier seniorinspektør og veterinær i Mattilsynet Bergen og omland, Arve Viken til bt.no.

I fjor vår ble det også oppdaget Nor 98 i samme besetning.

— Det er sjelden at det skjer to ganger i samme besetning, siden sykdommen ikke er smittsom, forteller Viken.

Nor 98 rammer eldre dyr og smitter ikke til mennesker. Derfor er det kun et fåtall restriksjoner som blir pålagt i besetningene som rammes.

— Man kan ikke selge livdyr og man må ta hjerneprøver av alle voksne dyr som slaktes. Ellers kan man ha dyrene på beite og man kan sende lam til slakting om høsten som normalt, sier Viken.