Nesten et år er gått siden Edvard Jarle Bolstad ble ansatt som rådmann i Osterøy kommune i konkurranse med syv andre søkere.

De øvrige syv søkerne ba kommunen om konfidensiell behandling og fikk det. Etter en lovendring ble det i 2001 åpnet for å holde søkernavn hemmelige.

Kystradioens redaktør Vigleik Brekke aksepterte ikke hemmeligholdet i Osterøy og klaget saken inn til fylkesmannen. Da ikke det førte frem, klaget Brekke videre til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmann Arne Fliflet har lite godt å skrive om fylkesmannens håndtering av saken. Etter hans mening har Osterøy kommune aldri gått inn på en reell vurdering av hvilke grunner den enkelte søker har for å slippe offentliggjøring. Det har heller ikke fylkesmannen gjort, skriver Sivilombudsmannen og ber derfor fylkesmannen i Hordaland vurdere saken en gang til.

Fliflet er heller ikke enig med i fylkesmannen i at en stilling som rådmann i en liten kommune ikke er så viktig «Tvert imot mener jeg at rådmannens personlige makt og innflytelse, og derigjennom betydning for innbyggerne, normalt vi være særlig stor i små kommuner» skriver Sivilombudsmannen.

Nils E. Øy, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, følger med interesse rådmannssaken i Osterøy. Dette er andre gang Sivilombudsmannen er kritisk til hemmelighold i en rådmannssak. Men også håndteringen av søkerlisten til flere stillinger med stor offentlig interesse er blitt kritisert.

— Dessverre virker det som at ikke forvaltningen retter seg etter det Sivilombudsmannen sier, uttaler Øy.

Brekke i Kystradioen er glad for den støtten han får fra Sivilombudsmannen:

— Håpet er at vi får flere slike klagesaker, slik at vi på sikt kan få tilbake den gamle loven som uten unntak sier at søkerlistene skal være offentlige, sier Brekke til BT.