– Den ligger like ved den kristne bokhandelen (Guttorm Alvsaker forklarer Jorunn Blindheim (KrF) hvor Hollendergaten er ).

– Ja, men ingen er nødt til å bruke tre minutter (Guttorm Alvsaker svarer Jorunn Blindheim på spørsmål om alle får tre minutter taletid til hvert punkt).

– Jeg er sikker på at alle her inne nå lurer på hva ordet respirenter betyr (Guttorm Alvsaker oppfordrer Berit Jacobsen (V) til å forklare et ord i forslaget hun fremmet under vann og avløp).

– I denne sammenhengen betyr det elver eller vann (Berit Jacobsen forklarer de fremmøtte hva hun mener med ordet respirenter).

– Jeg reagerer på ordlyden «den positive psykososiale virkningen av å vandre i et slikt miljø» (Grethe Teigland (SV) savner et tillegg om den positive fysiske virkningen av å gå tur langs Liavannet).

– Men bydelsstyret er enig i at Arthur Rasmussen (AP) kan få gå der likevel (Guttorm Alvsaker foreslår å ta bort setningen om «den psykososiale virkningen»).

– Det vil være en utopi å tro at vi får fem flate øre fra Nasjonal transportplan hvis vi går inn for dette (Guttorm Alvsaker sier nei til bompengefinansiering av Nyborgtunnelen).

– Nei, nei, nei. Enten tar vi med både vårt og AP sitt forslag – eller ingen av dem. Det er jo helt innlysende (Therese Chr. Hjortland (H) vil halvere eiendomsskatten og bedre kommuneøkonomien på samme tid).

– Jeg er prinsipielt imot at vi som politikere skal fortelle fagetatene hva de skal prioritere (Grethe Teigland (SV) kommenterer Guttorm Alvsakers forslag om 50.000 kroner til barnevernsmetoden familieråd).

– Barnevernsjefen sa til den største avisen i Åsane at de gjerne ville prioritere dette, men ikke hadde midler til det. Da datt det inn i hodet på meg at vi burde gi dem en gulrot (Guttorm Alvsaker forklarer hvorfor han vil gi mer penger til familieråd i regi av Åsane barnevernstjeneste).

– Jeg synes du skal la være å torpedere det forslaget (Guttorm Alvsaker til Jorunn Blindheim (KrF) – som ba om en forklaring på forkortelsen MTB i forslaget om støtte til ungdommer som drev med denne sykkelsporten).

ORAKELSVAR: Noen ganger må bydelsstyret bruke utradisjonelle hjelpemidler for å feinne frem til de beste løsningene.
Magne Fonn Hafskor