Dette melder Fylkesmannen i Hordaland i dag på sine nettsider.

Hotellet ønskte å bruke den gamle "Skøytehalltomta" til utviding av bygningsmassen.

Fylkesmannen meiner vedtaket er sakleg fundert når heradet no har regulert tomta til friluftsområde.