Fiskeriinspektørene avdekket at tråleren har underrapportert 7930 kilo fangst av sei.

"Fertile II" blir overlevert til politiet i Bergen etter ankomst i formiddag. (NTB)