Tvers over skoleplassen på Apeltun skole renner det en elv. Den har dratt med seg store mengder pukk og stein. Flere av elevene måtte hoppe over elven for å komme seg til skolen i morges. Av de 220 elevene på barneskolen Apeltun, har rundt halvparten denne veien som skolevei.

— Jeg er veldig forskrekket over at så lite regn gir så store utslag. Jeg frykter hva som vil skje når regnet virkelig setter inn, sier rektor Kristi Odeen.

Skjedde i fjor også

Også i fjor var skolen rammet av store oversvømmelser.

— Etter dette skulle det settes i gang drenering. Det ble gjort en del, men tydeligvis ikke nok, sier Odeen.

Skolebygget skal ferdigstilles høsten 2007.

— Vi er blitt lovet at hele uteområdet skal bli skikkelig drenert da. Men det er et helt år til. Noe må gjøres nå, slik at barna får en trygg skolevei, sier Odeen.

Ifølge Bergen Bygg og Eiendom som er ansvarlig for skolebygget, skal dreneringen mest sannsynlig utbedres i løpet av året.

— Det kommer an på når byggetrinn to kommer i gang. Det vet vi ikke før vi har engasjert entreprenør, men vi regner på disse kostnadene nå, sier prosjektadministrator Asle Samuelsen.

Frem til da vil det bare komme akuttiltak når det er oversvømmelser, ifølge byggelederen.

Regnet stengte vei

Mye vann på veiene førte til at Vegvesenet stengte rv 85 mellom Lagunen og Troldhaugtunnelen i natt.

– Bilistene hadde problemer med å passere, sier vaktoperatør Eli Solberg.

Veistrekningen mellom Lagunen og Troldhaugtunnelen var stengt mellom klokken 00.25 og 03.00 i natt.

— Vi har vært ute og brukt slamsuger og har fått åpnet sluser og bekkalokk. Det var mye vann i veibanen, forteller Solberg ved Vegtrafikksentralen.

Statens Vegvesen ber folk være forsiktige. Det er fremdeles en god del vann på veiene.

— Sett ned farten i dag, og vær forberedt på dammer, sier Solberg.

Arne Nilsen
ARNE NILSEN